| Zanimivosti | Članki | Forum | Odgovori | Pišite nam | Za objavo | Povezave |

KAJ MORAMO VEDETI O ZBIRANJU ZNAMK IN FILATELIJI

SPREMENJENE ZNAMKE

V drugi polovici marca (05) so se na posameznih poštah pojavile znamke z mnogimi spremenjenimi elementi, torej ne ponatisnjene temveč tako spremenjene, da jih kot filatelisti lahko smatramo za nove, ne glede na to, da imajo motiv in tudi nominalno vrednost enako predhodnim. Prav zanimivo bo videti kako jih bodo katalogizirali v posameznih izdajateljskih hišah. Vsekakor je ta sprememba tolikšna, da jo pravi raziskovalni filatelisti morajo imeti. Ker je teh primerkov do sedaj znanih sedem, lahko pa jih bo tudi več, je najbolje naročiti jih na večjih poštah, kjer obstoja filatelistično okence. Tam imajo vse do sedaj izdane in jih na prošnjo pošljejo po povzetju. Na manjših poštah (Domžale, Litija itd) imajo le posamezno znamko s spremenjenimi elementi in tudi našega razlaganja niso prav doumeli.

   

   

Razlike, ki si jih lahko ogledate tudi na slikovnem delu, so nastale verjetno zaradi izbire drugega tiskarja znamk v tujini. Pošta namreč išče cenejše storitve in jo tehnična oprema izbranega ponudnika prav nič ne zanima. Tako je spremenjen papir, zobčanje in temu primerno prilagojena tudi velikost znamke, barvna razlika, velikost slike, odvečni rob okoli pole, ki je sedaj ožji in brez številke, v enem primeru pa tudi velikost črkovne oznake nominale. Trenutno je v prodaji šest povečanih različic predhodnih znamk, en (triptih) primer pa je pomanjšan. Sami boste verjetno še bolj podrobno proučili te primerke in morda odkrili še kako zanimivost. Za obvestilo o tem se toplo priporočamo. Ponovno pa opozarjamo, da sledite nadaljnjemu dogajanju, kajti verjetno se bo to pripetilo z vsakim novim ponatisom rednih znamk.

Ponatisi rednih poštnih znamk - uradna objava Pošte Slovenija

V letošnjem letu je bila za ponatise rednih znamk izbrana tiskarna Poštovní tiskárna cenin Praha a. s. iz Češke. Te znamke se v določenih tehničnih karakteristikah (velikost, zobčanje idr.) razlikujejo od enakih znamk, ki so bile ponatisnjene v preteklih letih v tiskarni Delo Tiskarna d. d., Ljubljana, o čemer smo vas že obvestili v Biltenu št. 54 in na naši spletni strani.

Ponatisnjenih znamk ne prištevamo med novo izdane redne znamke, vendar se zavedamo, da so za nekatere zbiralce kljub temu zanimive in jih želijo imeti v svoji zbirki slovenskih poštnih znamk.

Naročniki poštnih znamk lahko prevzemate ponatisnjene znamke na pošti, kjer imate sklenjeno filatelistično pogodbo, in sicer:

naročniki novih rednih znamk:

- od 18. 4. 2005 doslej ponatisnjene redne znamke (znamke z motivi belokranjskih pisanic, batane, vrat pošte, komatnega glavnika, dolenjske voščenke, cveta jablane, jabolčnega cvetožera, gradu Gewerkenegg, poštnega roga),

- od 5. 7. 2005 vse ostale ponatisnjene redne znamke;

vsi ostali zainteresirani:

- od 5. 7. 2005 vse ponatisnjene redne znamke iz tabele (tega dne izidejo nove redne poštne znamke iz serije Sadne vrste v Sloveniji).

Seznam rednih znamk, predvidoma ponatisnjenih v prvi polovici letošnjega leta, ki jih bomo na poštah prodajali glede na potrebe poštnega prometa:

Zap. št. Ime serije Motiv Nazivna vrednost Predviden datum
začetka prodaje*
1. Grajske stavbe na Slovenskem Predjamski grad 1

4. 5. 2005

2. Grajske stavbe na Slovenskem Velenjski grad 1

4. 5. 2005

3. Sadne vrste v Sloveniji Jabolčni cvetožer 10

2. 4. 2005

4. Sadne vrste v Sloveniji Cvet jablane 10

2. 4. 2005

5. Sadne vrste v Sloveniji Dolenjska voščenka 10

2. 4. 2005

6. Grajske stavbe na Slovenskem Blejski grad 100

4. 5. 2005

7. Grajske stavbe na Slovenskem Grad Podsreda 100

4. 5. 2005

8. Sadne vrste v Sloveniji Cvet borovnice 150

4. 5. 2005

9. Sadne vrste v Sloveniji Mali zimski pedic 150

4. 5. 2005

10. Sadne vrste v Sloveniji Borovnica 150

4. 5. 2005

11. Sadne vrste v Sloveniji Cvet češnje 5

4. 5. 2005

12. Sadne vrste v Sloveniji Češnjeva muha 5

4. 5. 2005

13. Sadne vrste v Sloveniji Vigred 5

4. 5. 2005

14. Sadne vrste v Sloveniji Cvet breskve 50

4. 5. 2005

15. Sadne vrste v Sloveniji Breskova uš 50

4. 5. 2005

16. Sadne vrste v Sloveniji Redhaven 50

4. 5. 2005

17. - Poštni rog 83

2. 4. 2005

18. Slovenija - Evropa v malem Čebelnjak 90

4. 5. 2005

19. Slovenija - Evropa v malem Vrata pošte - Zgornji Otok A

18. 3. 2005

20. Slovenija - Evropa v malem Batana - Piran B

2. 4. 2005

21. Slovenija - Evropa v malem Belokranjske pisanice B

18. 3. 2005

22. Slovenija - Evropa v malem Rudarska hiša v Trbovljah B

4. 5. 2005

23. Grajske stavbe na Slovenskem Grad Gewerkenegg C

2. 4. 2005

24. Slovenija - Evropa v malem Kosa - Ljubno ob Savinji C

4. 5. 2005

25. Slovenija - Evropa v malem Komatni glavnik D

2. 4. 2005

26. Slovenija - Evropa v malem Ribiški čoln čupa D

4. 5. 2005

* Datum začetka prodaje na določenih poštah glede na potrebe poštnega prometa.

 


NAZAJ      DOMOV        NAPREJ