| Zanimivosti | Članki | Forum | Odgovori | Pišite nam | Za objavo | Povezave |

KAJ MORAMO VEDETI O ZBIRANJU ZNAMK IN FILATELIJI

ČLANKI

April 2006

DOPISNI FILATELISTIČNI KLUBI V TUJINI

Po svetu obstaja veliko število raznih klubov, ki imajo med svojimi člani filateliste iz mnogih držav. Sodelovanje v takih klubih je precej enostavno, seveda je potrebno osnovno znanje angleškega jezika in v večini klubov pogojujejo starost članov, saj priporočajo starost nad 18 let. Glavni namen pa je izmenjava znamk, kuvert, lahko tudi kaj drugega. (več o tem)
 

November 2003

TEORETIČNA RAZVRSTITEV FILATELISTOV GLEDE NA TO, KAKO SE UKVARJAJO S FILATELISTIČNIM GRADIVOM

Značajske poteze filatelistov

V članku Univ. prof. dr. Ivana Turka nas ne zanima razvrščanje filatelistov glede na to, kaj zbirajo, temveč le na to, kako zbirajo. To je prav gotovo do sedaj malo raziskano področje in o njem ne moremo kaj prida izvedeti iz filatelističnih priročnikov, zato je prav to dalo spodbudo za našo razpravo. (več o tem)
 

Oktober 2003

ŠKANDAL Z "ŽIGOSANIMI" ZNAMKAMI

V zadnjem Biltenu št. 47 Pošta Slovenije ponuja starejše izdaje poštnih znamk (v paketih po 50 ali 500 kosov)  v žigosani obliki in po izredno nizki ceni. Opozarjamo zbiralce, da znamke niso žigosane s poštnim žigom (kraj, datum, št. Pošte itd.) temveč le s krogom, ki ga pošta sicer uporablja za uničenje osnutkov ali pred rednim izidom podarjenih znamk. Znamke torej filatelistično niso uporabne. Nekateri jih kupujejo špekulativno in kasneje dodatno uslužnostjo žigosajo na poštnih okencih. S tem zavajajo nepoznavalce in poznavalcem povzročijo to, da morajo biti opri nakupu žigosanih znamk še bolj previdni, saj tudi tako prežigosanje ne spada med regularno (potovano itd.). Mnoge kritike na delo Pošte Slovenije, ki so objavljene tudi na naši strani, s takim ravnanjem dobivajo potrditev. O tem primeru več piše tudi g. Janko Štampfl v Dnevniku 01. 10.  in 08. 10. 2003 v rubriki Filatelija. Zaradi velikega zanimanja, s privoljenjem avtorja, članek v celoti objavljamo v »Člankih«. (več o tem)
 

Marec 2003

ISKANJE FLUORESCENCE IN FOSFORJA

Posebno opozarjam bralce, da je ultravioletna svetloba valovne dolžine 254 nm zelo nevarna za oči, zato ne smejo gledati direktno v vključen izvor svetlobe, niti ne v odboj svetlobe od reflektirajoče površine. V kolikor se vam to kljub previdnosti zgodi, sta karakteristična znaka bolečine v očeh kot bi v njih imeli pesek in lepljive veke. V takem primeru je treba hitro poiskati pomoč oftalmologa. (več o tem)
 

September 2002

SLOVENIKA - filatelistična zbirka slovenskega prostora - drugič

Slovenika je temeljna zbirka nove države povezane s predhodnimi izdajami, nekaterih posebnosti in temami, ki so bile na tem prostoru uporabljane že pred njenim nastankom. (več o tem)
 

Marec 2002

10 LET SLOVENSKIH ZNAMK

Zbiranje poštnih vrednotic in drugega filatelističnega materiala je med najbolj razširjenimi konjički tako doma kot tudi v svetu. Z zbiranjem znamk se seznanijo otroci v šoli, pozneje pa se med njimi izoblikujejo tisti, ki ostanejo zbiranju zvesti vse življenje. Razširjenost zbiranja omogoča raznolikost materialov, od katerih je znamk največ, saj lahko zbiramo žigosane znamke s poštnih pošiljk, kupujemo nežigosane znamke na pošti, zbiramo različno tematiko in se zaradi nabave in izmenjave povezujemo v filatelistična društva ali celo vlagamo svoje prihranke v že izoblikovane filatelistične zbirke, ki jih ponujajo aukcijske hiše v inozemstvu. (več o tem)
 

Marec 1996

KAKO USTVARITI ZBIRKO - Rokopis (iz priprave za knjigo)

Vsako zbiranje, ki si ga omislimo, stremi k popolnosti ali celo dokončnosti. To pa je le teoretično možno, saj se stvari sproti spreminjajo, dopolnjujejo iščejo in tudi najdejo, širijo se področja ali razvijajo nova spoznanja, ... (več o tem)
 

Januar 1994

SLOVENSKIM ZNAMKAM NA POT - drugič

Bralcu, ki že od vsega začetka sledi člankom o filateliji, se bo zdelo to pisanje kot vrtenje iste obrabljene plošče z druge strani. To seveda priznam že na začetku in se opravičujem, toda nova dejstva me silijo v nekoliko spremenjeno ponovitev. (več o tem)
 

Marec 1993

TEMATSKA ZBIRKA - ZAKAJ ZDAJ; Revija Lukas

Zbirateljstvo v filateliji že davno ni več to kar je bilo. Posebnosti so vse manj posebne, redkosti vse bolj redke, izdane količine vse bolj splošno primerne, postopki utečeni, da ne prihaja do zanimivih odstopanj in zato je za vrednostne učinke vse manj priložnosti. (več o tem)
 

Januar 1993

O FILATELISTIČNIH GRADIVIH; Revija Lukas

Doslej sem prostor v reviji namenjal predvsem znamkam kot najbolj razširjenemu filatelističnemu gradivu in izpustil vse drugo, kar je lahko celo bolj spodbudno, mnogokrat bolj pomembno in tudi vrednostno zelo zanimivo. Zato bi danes, ... (več o tem)
 

November 1992

SLOVENIKA - filatelistična zbirka slovenskega prostora - prvič

V Škofji Loki smo pretekli mesec doživeli prvo državno filatelistično razstavo Republike Slovenije. Filatelistično društvo "Lovrenc Košir" iz Škofje Loke je s pomočjo soorganizatorjev in pod pokroviteljstvom člana Predsedstva Republike Slovenije g. Cirila Zlobca pripravilo enkratno predstavitev Slovenike kot temeljne zbirke nove države in to popestrilo z nekaterimi posebnostmi in tematskimi zbirkami, povezanimi s prostorom naše države. (več o tem)
 

April 1992

SLOVENSKIM ZNAMKAM NA POT - prvič

Preveč bi bilo, da bi znamko obravnaval iz vseh vidikov, zato bi omenil le informativno - propagandno ter estetsko vlogo in njeno donosnost izdajatelju. Našteti elementi so medsebojno zelo prepleteni, zato jih je težko ločeno obravnavati, vendar bom to poenostavljeno poizkusil, čeprav tvegam, da bo bralec moral uporabiti nekaj miselnih kombinacij za pravilno razumevanje. (več o tem)
 


NAZAJ      DOMOV        NAPREJ