| Zanimivosti | Članki | Forum | Odgovori | Pišite nam | Za objavo | Povezave |

KAJ MORAMO VEDETI O ZBIRANJU ZNAMK IN FILATELIJI

ZANIMIVOSTI

 


Kamnite znamke - četrtič (26.03.2006)

Darwinov  festival v njegovem rodnem Shrewsburyju, v Britaniji, je vključil umetniška dela Maje Šubic, vse štiri izdaje Kamnitih znamk, v svoje programske vsebine in nastala je razstava fresk, pa tudi nova izdaja nepoštnih znamk. (več o tem)


Personalizirane znamke (08.01.2005)

Za jesen 2005, Pošta Slovenije napoveduje to novost. (več o tem)


Kamnite znamke - še tretjič (17.11.2004)

Tokrat je akademska slikarka Maja Šubic pripravila še tretji del fresk na lehnjaku in jih razstavila na Inštitutu Jožefa Štefana v Ljubljani. (več o tem)


Zloženke PTT Slovenije (01.09.2004)

Forumu se odvija pogovor o zloženkah, ki so se pojavljale ob izidih slovenskih znamk tja do leta 1996, potem pa so jih nasledili danes že vsem poznani in priljubljeni Bilteni. Pojavljale so se tudi »mape«, tako dopisniki imenujejo poenostavljene vložne liste, ki jih je takrat izdajalo Ministrstvo za promet in zveze RS in Sestavljeno PTT podjetje. Ko so se z vložnimi listi na tržišču pojavili tuji ponudniki v bistveno boljši kvaliteti, so tukaj omenjeni listi kmalu poniknili. Mladi zbiralci znamk tega obdobja niste doživljali, zato se ni čuditi, da vas zanima, kako je izgledala ta, trenutno tako iskana, filatelistična literatura. (več o tem)


Filatelistični ekspertizni servis - FES (01.09.2004)

Filatelistična zveza Slovenije (FZS) je ustanovila Filatelistični Ekspertizni Servis (FES) z namenom, da zainteresiranim zbiralcem izdaja mnenja o pristnosti posedovanih znamk. Mi smo za vaše poznavanje in možno uporabo tekst povzeli iz Nove Filatelije št. 2/2004 in ga namenoma ne komentiramo. (več o tem)


Lokalne, privatne in fantazijske izdaje (27.03.2004)

V samostojni Sloveniji se je na “filatelističnem” tržišču pojavilo, kar nekaj znamk (več izdaj Jelinčiča, države NSK, kamnite znamke Maje Šubic iz Škofje Loke v polah, pretisk v črni barvi 26.6.1991 SLOVENIJA  na  Jugoslovanske znamke “Poštarji”, itd), ki jih trgovci prodajajo po “solidni” ceni. Kaj je s tem?! (več o tem)

Beri tudi (NEPRISTNE POŠTNE ZNAMKE). Oglej si tudi (PREGLEDNICO NELEGALNIH IZDAJ POŠTNIH ZNAMK.)


Kamnite znamke - vnovič (10.04.2003)

Maja Šubic je ob Osmi razstavi kamnin, mineralov in fosilov na OŠ Škofja Loka - mesto, pripravila tudi štiri kamnite znamke s sopolji, kot nadaljevanje ciklusa izpred dveh let, o popotovanju Charlesa Darwina z ladjo Beagle. (več o tem)


Anketa Pošte Slovenije (Bilten št. 45) (28.09.2002)

V Biltenu št. 45 ste v osrednjem delu morda opazili, da se Pošta Slovenije z anketo obrača na nas, kupce filatelističnih materialov, s katero želi izmeriti utrip našega zbirateljskega srca. Če to niste opazili je še vedno čas za njeno oddajo do 31. 05. 2003. Do takrat naj bi namreč odgovori prispeli v Maribor in do jeseni bomo izvedeli za rezultate. (več o tem)


Znamke "Murske Republike" (28.09.2002)

O "Murski republiki" so zelo deljena mnenja celo med zgodovinarji in marsikatero vprašanje iz tistega obdobja je še brez odgovora. Tako tudi ni popolnoma jasno, kdo je bil pobudnik lokalne izdaja znamk v letu 1919. (več o tem)


Iskali smo znamko "ŠPIK" (28.07.2002)

Na članke o nizki nakladi priložnostnih poštnih znamk (10 let Slovenskih znamk…), se je odzvalo kar nekaj ljudi s podobnimi primeri, ki so že nekoliko odmaknjeni. To me je spodbudilo, da s kratko anketo na krajevnih poštnih uradih ugotovim trenutno dejansko stanje na aktualni priložnostni znamki ŠPIK. (več o tem)


UPU uvaja nov kontrolni sistem poštnih izdaj (23.05.2002)

Več kot sedemdeset poštnih uprav se je že priključilo novemu kontrolnemu sistemu izdajanja znamk, s katerim se v Svetovni poštni zvezi (UPU) nameravajo boriti proti nepooblaščenemu izdajanju poštnih znamk. (več o tem)


Filatelistična dražba - kako sodelovati? (17.02.2002)

Decembra 2001 je v Viteški dvorani Muzeja novejše zgodovine v Ljubljani potekala 6. Javna in dopisna filatelistična dražba v organizaciji Dražbene hiše DH Fock & Pirc. Za domače razmere je to novost, ki se postopno uveljavlja, zato sem si jo z zanimanjem ogledal namesto vas. (več o tem)


Kamnite znamke (09.11.2001)

V galeriji Loškega muzeja v Škofji Loki je na ogled razstava "Kamnitih znamk" akademske slikarke Maje Šubic. Razstava je postavljena ob 170. letnici odhoda ladje Beagle na pot okoli sveta, ki je trajala 5 let. Z njo je potoval znameniti raziskovalec Charles R. Darwin, ki je prav v tem času postavil temelje o razvoju živalskih vrst, ki so spremenili dotedanje razumevanje evolucije. Kamnite znamke so izdelane iz Jezerskega lehnjaka v tehniki izdelovanja fresk in po pravilih priprave znamk. Tako je bilo zanimivo hkrati izdati tudi malo polo devetih znamk, ki pa ni uradna izdaja Pošte Slovenije. So pa ob otvoritvi razstave imeli uradni priložnostni poštni žig z datumom 09.11.2001, ki ste ga lahko odtisnili na posebej pripravljeno pisemsko ovojnico.


Znamenite osebnosti 2001 (19.01.2001)

Priložnostne poštne znamke v seriji Znamenite osebnosti so bile dane v promet 19. 01. 2001. Dan pred tem je bila njihova predstavitev, s poudarkom na Ivanu Cankarju, v Osnovni šoli Ivana Cankarja na Vrhniki. Vse kaže na to, da z tokratnim oblikovanjem znamk ni bilo sreče.

V Dnevniku 06. 02. 2001, v rubriki Filatelija, g. Janko Štampfl piše:

"Na naslove nekaterih filatelistov, pošte, pa tudi v našo rubriko, je v minulih dneh prišlo nekaj zanimivih in pravzaprav duhovitih anonimnih pisem, napisanih z isto roko in oddanih v istem kraju. Izražajo gnev in nestrinjanje z motivi znamk nove serije Znamenitih osebnosti, predvsem tiste z motivom vedra – vodnjaka in Lune, pa tudi s kolesarjema, ki kršita prometne predpise, dopisovalec ni zadovoljen. Žal pa takih anonimnih dopisov ni moč obravnavati podrobneje. Po drugi strani pa namen še ni bil dosežen, saj se je s svojim mnenjem pravzaprav zelo pozno oglasil šele "en sam vpijoč v puščavi"?!

Nisem zagovornik anonimnih pisem in jih ne odobravam. Toda dokler se bo dogajalo tako pozno obveščanje o oblikovanju in motivu znamke, bo taka možnost vedno obstojala. Takoj po prvi objavi izgleda znamk (mislim da v novembru), je bil na Pošto Slovenije poslan podpisan protest, na katerega je odgovorila direktorica ga. Ribičeva. Pa tudi v Primorskih novicah 27. 01. 2001 je bil objavljen podpisan članek, ki ga v celoti povzemam:

Znamka, da te kap!  D. Kette na pocinkanem vedru ob 125_letnici svojega rojstva

Ilirska Bistrica – Pošta Slovenije praviloma vsako leto ponudi svojim odjemalcem in filatelistom obilno prgišče resnično lepih poštnih znamk. Da je res tako, pričajo tudi mednarodna priznanja, ko prav slovenske znamke posegajo po najvišjih mednarodnih, tudi svetovnih priznanjih. Zato toliko bolj čudi vsak odklon v skrajno nasprotno smer, ki se občasno pojavlja, in ki uveljavljeni ustanovi ne more biti v čast. Tako se je zgodilo tudi v teh dneh, ko so luč sveta zagledale znamke, ki naj bi slavile tri pomembne mojstre vezane in proste slovenske besede:

Dragotina Ketteja, Ivana Cankarja in Ivana Tavčarja ob njihovi obletnici rojstva.

Celo neprizadet kupec lahko že na prvi pogled ugotovi, da se je tokrat s temi znamkami Pošta Slovenije lotila nekakšnega marketinga in na veliko oglaša ravno posodje iz kakšne trgovine z mešanim blagom, v kateri trije trgovci ponujajo vsak svojo robo: Cankar keramiko in porcelan, Tavčar steklenino in nekakšna zelišča, mladi Kette pa reklamira pločevinasto posodo ali kar železnino. Njihovi podpisi pod posodjem so tu verjetno zato, da jamčijo kvaliteto.

Kljub vsem dobronamernim iskanjem razlage za takšno vsebino teh treh znamk ne morem in ne morem najti odgovora, s čim si je pesnik Kette prislužil pocinkano vedro ali po brkinsko kar kalalo ali po bistriško sič. Ob tem, ko sem glasno iskal odgovor, mi je prijatelj oponesel, da naj bom zadovoljen, saj je vedro na znamki še novo, lahko bi bili na njem tudi še ostanki svinjskih otrobov, za kar se takšna vedra najpogosteje uporabljajo. Tožil sem dalje in spet sem pri drugem dobil pod nos. "Poglej koliko bi Novomeščani prihranili, ko bi namesto dragega kamnitega vodnjaka na njihovem mestnem trgu postavili kar vedro in ga zamenjali, ko bi ga rja prežrla!"

Zarekel sem se, da Ketteju vsaj sam ne bom delal sramote in takšne znamke ne bom nikomur nalepil na pismo. Za trenutek sem se že bal, da so tokratne poštne znamke prizadele samo mene, ko sem danes prejel pismo z bistriške pošte s Kettejevo znamko in ob strani močan rdeč (kot bi morali zardevati avtorji!) odtis žiga "ilustracija nalepljene znamke globoko žali čustva Primorcev in Dolenjcev". Avtor, ki se ni utegnil podpisati, si je dal duška in je še zapisal: "Dragotin Kette je bil pesnik slovenske moderne skupaj z Josipom Murnom, Ivanom Cankarjem ter Otonom Župančičem in ne njihov vodonoša, kot bi se lahko sklepalo po vsebini ilustracije poštne znamke."

Ter dalje: "Prikaz mestnega trga v Novem Mestu kot pocinkanega vedra v katerem se vidi neki megleni lunin krajec, je skrajno neprimeren in žaljiv. Mestni trg v Novem Mestu ima najmanj dva glavna prepoznavna simbola: kamniti vodnjak in rotovž." In za zaključek: "Ali člani komisije za znamke lahko še naprej blatijo obraz naše države pred domačo in svetovno javnostjo? Če imajo le malo časti in ponosa, se bodo sami odrekli takšne funkcije…"

Tako torej, sva vsaj že dva! Pa avtorji teh treh znamk, ki verjetno morajo s svojimi umetninami izzivati, biti predrzni, morajo šokirati in "iskati nova videnja umetniškega izražanja" itd. itd., verjetno niso toliko krivi, večja krivda pade na one, ki temu nasedejo, tudi za ceno razvrednotenja narodovih pomembnih vrednot.

Vojko Čeligoj         

Tudi sam sem za TV3 ob predstavitvi znamk na Vrhniki, izrazil svoj nezadovoljni pogled na to serijo znamk. Res je, da pri Cankarjevi znamki najdemo kar nekaj spoznavnih elementov predvsem zato, ker smo Cankarja v šoli temeljito obdelali. Tako predmet na znamki spominja na znano črtico "Skodelica kave", cvetica na "Belo krizantemo" (čeprav je modra), ga. Ribičeva je nakazala, da je skodelica kave nagnjena, kar naj bi spominjalo, da je živel na klancu, sam sem mislil, da je nagnjena na levo zato, ker je bil socialist. Da pa mora oblikovalec na kozarec za vlaganje zapisati "Cvetje v jeseni", da bi prepoznali Tavčarja, je le nekoliko preveč. O Ketteju pa tako že piše vse zgoraj! Namen Pošte Slovenije bi moral biti promocija naše države navzven, saj so tako tudi zastavljene nominalne vrednosti (Cankar, Tavčar), a kaj ko teh pri nas za silo prepoznavnih znamenj, tam ne bodo prepoznali. Te znamke so morda zanimive za filateliste, ker so prikazani eksponati sila redki in jim zato pridejo zelo prav. Ali torej delamo znamke le za filateliste? Odgovor je: "V glavnem da!", toda ali so oni tudi krivi za to?

Se želite pridružiti polemiki? Pišite nam in tudi podpišite. Vaši prispevki bodo objavljeni tu.


Nove znamke??? (15.07.2001)

Preko interneta iz daljne Avstralije že dalj časa ponujajo jugoslovanske redne znamke (še iz skupne države), pretiskane s slovenskim grbom, napisom Slovenija 26. 6. 1991 in z dvema črtama preko stare vrednosti ter natisnjeno novo 7,00. Serija s pravilno obrnjenim žigom stane 4 $, skupaj z enako serijo z narobe obrnjenim žigom pa 7 $. Kupil jih je prijatelj iz Amerike in skenirane poslal po elektronski pošti, zato se za nekoliko slabše slike opravičujemo. O tej ponudbi je obveščena tudi Pošta Slovenije in pričakujemo kakšno povratno sporočilce, ki ga bomo zapisali tu spodaj.


Planica!!! (22.03.2001)

Ne vabimo vas na tekmovanje, to bodo mnogo bolj uspešno storili drugi. Pač pa smo želeli pokazati dopisnico iz Planice leta 1948 z nalepljenima znamkama, ki sta izšli ob tej prireditvi in mnogimi podpisi takratnih aktivnih tekmovalcev. Se jih še spominjate? Do danes je bilo ob teh prireditvah izdano mnogo spominskega in filatelističnega materiala. Čas bi bil, da pobrskamo po starih škatlah, v zaprašenih shrambah ali podstrehah, povprašamo očete ali dedke, pregledamo skrite kotičke in najdeno shranimo na primernejše mesto. Ob tem ne prezrite tudi ostalega.


LIBERIJA (05.01.2001)

Izdala je veliko polo znamk (cca 190 kosov) na kateri so zbrani portreti vseh predsednikov držav in vlad ter vodje delegacij, ki so se udeležili zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v septembru leta 2000. Izdan je tudi blok nenormalne velikosti z istimi udeleženci v karikaturistični upodobitvi. Na znamki in bloku je tudi takratni predsednik Slovenije g. Milan Kučan, zato ta izdaja sodi v zbirko Slovenika.


NAZAJ      DOMOV        NAPREJ