| Zanimivosti | Članki | Forum | Odgovori | Pišite nam | Za objavo | Povezave |

KAJ MORAMO VEDETI O ZBIRANJU ZNAMK IN FILATELIJI

BODITE POZORNI NA MALENKOSTI

Celotno poglavje "Tehnična zapletenost" je namenjeno identifikaciji in razvrščanju znamk, da bi se izognili napakam, ki se ob površnem pregledu prav rade zgode. Tega poglavja ne uporabljate prav vsi zbiralci, oziroma ne v celoti, je pa priporočljivo, da si vsebino vseeno ogledate, saj vam lahko pride prav za splošno razumevanje ob zamenjevanju znamk, ko želite določiti elemente svoje ponudbe ali ponujenega blaga. Res je, da so vse spoznavne podrobnosti zabeležene v ustreznih katalogih (specialnih, splošnih itd.), toda mnogi se jih ne poslužujemo, ali pa le občasno in s tem odpiramo možnost zagrešitve večje napake. Marsikdaj tudi založniki z objavo zakasnijo, posebno v primerih, ko se novosti pojavljajo na enakih znamkah preko več let zapored, s ponatisi ali ponovnim oblikovanjem enakega motiva in poštne uprave takih sprememb ne objavljajo (n. pr. tudi Slovenija).

Bodimo torej vedno pozorni, ko pregledujemo na novo pridobljeno blago in ga primerjamo z obstoječo zalogo. Mnoge različnosti enakih znamk bomo tako odkrili, toda ostalo jih bo še vedno mnogo zakritih, ki jih lahko odkrijemo samo s pomočjo kataloga. Toda tudi v tem primeru moramo za zanesljivo zbranost vseh različic, tudi viške znamk hraniti po nekaj let, saj se drobne spremembe, ki jih zakrivijo ponatisi, spremenjena tehnika ali gravure, dogajajo lahko tudi več desetletij.

S spodnjim prikazom želimo opozoriti, kje vse tičijo te drobne razlike, da na ta mesta usmerimo našo pozornost. Še zdaleč ni mogoče prikazati vseh možnih razlik in nove nastajajo sproti, zato so zbrani le najbolj karakteristični primeri, ki smo jih razdelili v dve skupini:

Razlike na enakih znamkah, ki jih katalog (Michel) razvršča pod isto kataloško (zaporedno) številko znamke, vendar pa jih označi kot različen tip (I., II., III. itd.), različno zobčanje ali rezanje (A, B, C, itd.), spremenjeno barvo (a, b, c, itd.) ali tudi navede samo kot opombo.

Vašo pozornost usmerimo tudi na dotiskane in pretiskane znamke in tiste, ki so zaradi različne podrobnosti razvrščene pod različne kataloške številke. Tudi tu moramo biti zelo previdni na opozorila, ki se največkrat nahajajo v drobnem tisku pod eno izmed kataloških uvrstitev pogojno enakih znamk.


NAZAJ      DOMOV        NAPREJ