| Zanimivosti | Članki | Forum | Odgovori | Pišite nam | Za objavo | Povezave |

KAJ MORAMO VEDETI O ZBIRANJU ZNAMK IN FILATELIJI

POLE, BLOKI in ZVEŽČKI

Za veliko polo znamk, lahko jo imenujemo tudi prodajna pola, štejemo tisto, ki ima od 12 (15, 16, 20, 25, 50) do 100 enakih ali tudi različnih znamk. Obroba je lahko brez oznak, kadar pa jih ima, so prav tako predmet zbiranja, zato jo filatelisti od znamk ne oddvajajo. Pola je lahko po robovih tudi rezana, pri čemer dobimo različne robne in kotne znamke: rezan zgornji ali spodnji rob, rezan levi ali desni rob in po dva rezana stična robova pri kotnih znamkah. Te znamke v dvojčku z zobčano znamko tvorijo tudi pare, zato takih sestav ne razdvajamo.

Jugoslavija:

Klasična velika pola 100 (10x10) enakih znamk redne izdaje z odvečno zobčano obrobo brez oznak.

 

Slovenija:

Velika pola 50 (10x5) znamk s 25 pari enake barve in nominalne vrednosti. Na obrobi so filatelistično zanimive oznake: napis "Idrijska čipka", barvna koda z letnico izida znamke ter številka tiskarske pole nad katero je tako imenovana "miška". Za nekatere je zanimiv tudi poštni rog ali PS (Pošta Slovenije) v primerih, ko na obrobi ni prisoten ob vsaki robni znamki.

 

Slovenija:

Dogodi se, da redne znamke zaradi potreb večkrat ponatisnejo in pri tem zamenjujejo tudi letnico tiskanja na obrobi. "Idrijska čipka" za 1 tolar je uradno izšla leta 1996, ta pa nosi letnico 2000.

 

Slovenija:

Značilni robni oznaki sta barvna koda in ljubiteljsko imenovana "miška". Poleg miške je številka tiskarske pole. Ta je vedno večja od prodajne pole znamk, zato se na robovih pojavi več enakih številk, se pa zgodi, da številka preprosto izgine.

 

Slovenija:

Na znamki ob 1. obletnici sprejema Slovenije v OZN iz 1993. leta je znana situla iz Vač. Ta je v spodnji vrsti znamk podaljšana na širok odvečni rob in tako celovitejše prikazana. Poleg tega je na robu pod vsako znamko napis "176. članica OZN" v slovenščini, ob tem pa na vsakem od šestih delov napis tudi v enem od uradnih jezikov OZN. Tako imamo v tej vrsti šest znamk, vsako s spremenjeno obrobo (ne ločuj!).

 

ZDA:

Tudi nekatere druge poštne uprave imajo svoje značilne robne oznake. "ZIP Code" (cip koda) je značilna robna oznaka ZDA in skupaj z znamko (v tem primeru s štirimi) iz velike pole predstavlja povečano tržno vrednost.

 

klikni za sliko:

Robne ilustracije ob vsaki robni znamki na veliki poli so lahko informativno zanimive in oblikovno lepe, za kar v nekaterih poštnih upravah stalno skrbijo. Če jih dobimo, jih vedno hranimo ne razdruženo od znamke (OZN Genova, Izrael).

 

klikni za sliko:

Znamke na polah so lahko tiskane skupaj z navideznim ali stvarnim priveskom, ki je sestavni del znamke. Stvarni privesek je od znamke oddvojen s perforacijo, ker pa je prav tako ločen tudi od robnega odvečnega papirja, ga je težko spregledati (Jugoslavija z navideznim ter Belgija in Poljska s stvarnim priveskom). Stvarni privesek je vedno manjši od znamke in ima zobčanje na vseh štirih robovih.

 

klikni za sliko:

Pola je lahko oblikovana tako, da vsebuje sopolja ali vmesna polja. Ta so lahko vsebinske ali simbolne narave. Od znamk so ločena s perforacijo, vendar jih vedno shranjujemo skupaj, kjer je to le mogoče. Češko-Moravska s sopoljem k vsaki znamki (100 = 50 znamk in 50 sopolj), Slovenija z enim vmesnim poljem pripadajočim na dve seriji.

 

klikni za sliko:

Serijo znamk se na poli mnogokrat oblikuje v tako imenovani integralni ali SE-TE-NANT izvedbi, ko več znamk v skupini predstavlja zaključeno sliko. Ta je lahko belo obrobljena kot običajne znamke ali tiskana v "živ" rob. ZDA, integralna izvedba treh znamk na veliki poli in Slovenija enaka izvedba dveh znamk s pogledom na Borovo gostivanje.

 

Za malo polo znamk štejemo tisto, ki ima od 4 (5, 6, 8, 9, 10) do največ 12 znamk. Mala pola znamk ima enake raznolikosti kot velika pola, lahko celo deluje bolj ilustrativno, zato jih mnogi zbirajo kot celote.

Bolgarija:

Klasična mala pola s šestimi različnimi znamkami (serijo znamk). Zobčanje je v vseh smereh podaljšano preko odvečnega robu.

 

Slovenija:

Tudi pogosto uporabljena oblika male pole z osmino znamkami, enim vmesnim poljem in lepo ilustriranim širokim levim robom.

 

Jugoslavija:

Srednji vodoravni del male pole z osmimi znamkami in centralnim vmesnim poljem.

 

Slovenija:

Mala pola ob 60. obletnici Planice v osnovni izvedbi in z dotiskom na spodnjem odvečnem robu ob prvem smučarskem poletu preko 200 metrov z imenom skakalca.

 

Švedska:

Serija reprodukcij umetniških slik, izdana v mali poli z rezanim zgornjim in spodnjim robom.

 

klikni za sliko:

Male pole rednih znamk z različnimi frankaturami se izdajajo zaradi tega, da imamo pri roki znamke za sestavljanje različnih frankatur pri odpošiljanju pošiljk. Iz takih rezanih malih pol dobimo celo vrsto parov, ki jih shranjujemo skupaj (Nizozemska, Nemčija).

 

Priložnostni ali spominski blok navadno spremlja izdajo serije znamk, je pa lahko tudi popolnoma samostojna izdaja. Od male pole ga razlikujemo po okvirnem zobčanju kar pomeni, da zobčanje znamk v bloku ne sega do zunanjih robov v bloku. S tem naj bi se preprečilo odvajanje znamke in nakazalo, da mora vedno ostati celota. Blok ima navadno ob robovih tudi pomenski tekst in simbole. Če so enake znamke izdane tudi v mali poli, potem takega teksta ali simbolov nimajo. Ta osnovna pravila razlikovanja ne držijo v vseh primerih ali pa jih mi ne uporabljamo dosledno.

Jugoslavija:

Ob 29. Šahovski olimpiadi je bila izdana mala pola in nezobčan blok z enakimi znamkami. V katalogu je mala pola zabeležena kot blok, čeprav ne zadovoljuje osnovnim kriterijem (zobčanje in tekst).

 

Slovenija:

Blok z dvema znamkama v integralni izvedbi. Sami znamki nista bili izdani v drugačni obliki. K bloku je bil izdan esej Filatelistične zveze Slovenije v 6000 oštevilčenih izvodih.

 

Poljska:

Serija znamk ob 400 letnici rojstva P. P. Rubensa z blokom, ki podpira vsebino celotne serije.

 

Švica:

Serija znamk namenjena različnim priložnostim z nezobčanim blokom, ki podpira vsebino samo ene znamke v seriji.

 

Zvežčki znamk so že dolgo v uporabi, vendar se na njih še privajamo. Švedska je že zelo zgodaj tiskala serije v malih polah tako, da jih je lahko vstavila v zaščitne platnice in jih pritrdila z odvečnim robom. Platnice in notranjost je navadno opremila z ilustracijo in pripadajočo vsebino. V nekaterih primerih se je zaščita spremenila v luksuzno izvedbo in je predstavljala lepo darilo. Zvežčki pa so tudi čisto praktične narave pri zaščiti nakupa večjega števila enakih znamk, ki jih po potrebi odvajamo. V zvežčku se nemalokrat pojavijo tudi kombinacije znamk za notranji in zunanji promet, pač prilagojeno predpisom izdajateljice. Zvežček je postal nepogrešljiv pripomoček ob izdajanju znamk po tehnologiji samolepilnih etiket.

Švedska:

Zunanja in notranja stran zaščite serije znamk, prilepljene z levim odvečnim robom.

 

Jugoslavija:

Luksuzna izvedba male pole in "bloka" je vpeta v luksuzno oblikovan ovoj.

 

Slovenija:

Mala pola desetih enakih znamk za pošiljke v notranjem prometu, primerna za čestitke ob božičnih in novoletnih praznikih 1994. leta, vpeta v zaščitni ovoj.

 

Slovenija:

Serija znamk za notranji in zunanji promet (6+4) iz leta 2000 v samolepilni tehniki, vgrajena v zaščitne platnice, opremljene z zanimivim znakom "Ne sliniti!".


NAZAJ      DOMOV        NAPREJ