| Zanimivosti | Članki | Forum | Odgovori | Pišite nam | Za objavo | Povezave |

KAJ MORAMO VEDETI O ZBIRANJU ZNAMK IN FILATELIJI

POŠTNE ZNAMKE IN UVEDBA EVRA

Nekaj informacij o poštnih znamkah in uvedbi evra v Sloveniji

Dvojno označevanje cen in poštne znamke:

- v skladu s 6. členom Zakona o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (Ur. l. RS, št. 101/2005 z dne 11. 11. 2005) je prodajna cena na poštnih znamkah in drugih vrstah oznak o ceni poštnine v obdobju dvojnega označevanja cen navedena samo v vodilni valuti,

- poštnih znamk z oznako nazivne vrednosti v obeh valutah torej ne bomo izdali, do uvedbe evra bodo tako nazivne vrednosti poštnih znamk označene samo v tolarjih, po uvedbi evra pa samo v evrih (brez znaka evro, z dvema decimalkama);

 

Prodaja poštnih znamk:

- do 1. januarja 2007 bodo v prodaji redne in priložnostne znamke, ki imajo nazivno vrednost označeno v tolarjih ter s črkovnimi oznakami A, B, C in D,

- od 1. januarja 2007 bodo v prodaji redne in priložnostne znamke, ki bodo imele nazivno vrednost označeno v evrih ter s črkovnimi oznakami A, B, C in D;

   

Zamenjava poštnih znamk z nazivnimi vrednostmi v tolarjih:

- poštne znamke z nazivnimi vrednostmi, označenimi v tolarjih, razen rednih znamk z oznako PTT, bo mogoče zamenjati za poštne znamke z nazivnimi vrednostmi, označenimi v evrih, in sicer:
- do 28. februarja 2007 na vseh poštah,
- do 31. decembra 2007 na 9. večjih poštah po Sloveniji - 1101 Ljubljana (Slovenska cesta 32), 1106 Ljubljana (Pražakova ulica 3), 2101 Maribor (Slomškov trg 10), 3101 Celje (Krekov trg 9), 4101 Kranj (Dražgoška ulica 8), 5101 Nova Gorica (Kidričeva ulica 19), 6104 Koper-Capodistria (Kolodvorska cesta 9), 8101 Novo mesto (Novi trg 7), 9101 Murska Sobota (Trg zmage 6).

Veljavnost poštnih znamk z nazivnimi vrednostmi v tolarjih v poštnem prometu:

- vse poštne znamke z nazivno vrednostjo v tolarjih, razen rednih znamk z oznako PTT, bodo do 31. 12. 2007 veljavne za označevanje plačane poštnine pod pogojem, da bo poštnina na pošiljki označena samo z znamkami z nazivno vrednostjo v tolarjih (ne v kombinaciji z evro znamkami),

- poštne znamke z nominalami 1 in 2 SIT, kar znaša manj kot en evro cent, z dnem uvedbe evra ne bodo več v veljavi za označevanje plačane poštnine,

- poštne znamke, ki imajo nazivne vrednosti označene s črkovnimi oznakami A, B, C in D, ter dopisnice in pisma z oznako o plačani poštnini bodo v veljavi tudi po uvedbi evra.

  

Izdaja novih poštnih znamk z nazivnimi vrednostmi v evrih in tematska mapa:

- prevzem evra bomo 1. januarja 2007 zaznamovali z izdajo:
- predvidoma trinajstih rednih poštnih znamk iz serije Cvetje Slovenije (glej slike),
- bloka z eno priložnostno znamko, ki bo perforiran s posebno varnostno perforacijo,
- tematske mape znamk, ki bo vsebovala redne in priložnostne poštne znamke z nazivnimi vrednostmi v evrih, ki bodo izdane v začetku leta 2007.
 


NAZAJ      DOMOV        NAPREJ