| Zanimivosti | Članki | Forum | Odgovori | Pišite nam | Za objavo | Povezave |

KAJ MORAMO VEDETI O ZBIRANJU ZNAMK IN FILATELIJI

SEMINARSKA NALOGA (seminarska naloga.ppt - 900kb)

 

ZNAMKE

 

 

 

 

 

 

  

Projektna naloga pri predmetu informatika

           

 

 

     

 

 

 

 

              Avtor: Anja Breceljnik, 1.a, Gimnazija Bežigrad
             
Mentor: Andrej Šuštaršič
              Datum: april 2005

 

1 Povzetek
Ko danes nalepimo na pismo ali dopisnico znamko in jo pošljemo prijatelju, znancu, sorodniku, nas ponavadi ne zanima, kdaj in kje se je vse skupaj začelo.
V tej projektni nalogi boste zvedeli, kaj pomeni izraz filatelija, kako se je prenašala pošta skozi zgodovino (zgodovina prevoza pošte), namen uporabe poštnega roga, rojstvo znamke in njen razvoj, nekaj o UPU, seveda pa nisem pozabila na slovenske znamke, izmed katerih sem opisala najbolj zanimive (posebne oblike), našli boste pa tudi nekaj splošnih informacij, kje shranjujemo urejene znamke, kako jih odlepimo …

2 Uvod
Čas dopustov, potovanj, množice sprostitve in novih doživetij željnih ljudi, ki v čim krajšem času skušajo prispeti do izbranih dopustniških ciljev. Navdušenje in željo po načrtovanem oddihu pa jim, poleg ostalih nevšečnosti, pogosto kvarijo nepregledne kolone razgrete pločevine, spremenjeni vozni redi ter dolge čakalne vrste tam, kjer bi si jih najmanj želeli.
Nekdaj tovrstnih težav pri potovanju iz kraja v kraj, verjeli ali ne, sploh ni bilo. Večina naših prednikov se je namreč na daljše poti odpravljala le poredko. Najpogosteje je bilo moč na cestah proti Gorici in Trstu, Gorenjski ali pa Predelu in naprej proti Dunaju srečevati trgovce in furmane, ki so prevažali različno blago. Tem so se občasno pridružili tudi drugi naključni potniki. Do prihoda vlaka so bila glavna prevozna sredstva odvisna od konjskih vpreg.

Najbolj redno in zanesljivo prevozno sredstvo za potovanja v večje okoliške kraje pa so bile poštne kočije, imenovane pošta.

3 Začetki filatelije
Izraz filatelija je skoval Francoz Georges Herpin iz Pariza. Uporabil je grški besedi phylos, kar pomeni drag, in atelos, ki pomeni prost pristojbin. Beseda pomeni zanimanje za miniaturne sličice, ljubezen do znamk, ki se uporabljajo kot dokazilo o plačani pristojbini za prenos poštnih pošiljk. Izraz so začeli uporabljati v drugi polovici prejšnjega stoletja in z njim nadomestili besedo timbromanija. Na kratko je filatelija zbiranje poštnih znamk in drugih poštnih vrednotnic, kot so poštna pisma, dopisnice, letalske zalepke, ovitki prvega dne itd.
S tem konjičkom so se začeli ljubitelji ukvarjati že kmalu po izidu prve znamke. Zaradi skupnega interesa, potrebe po informacijah in zamenjavi znamk, so se zbiratelji začeli povezovati v klube. Krepilo se je mednarodno sodelovanje in leta 1926 je bila ustanovljena Mednarodna filatelistična zveza ali na kratko FIP ( Federation Internationale de Philatelie ). Naša država je bila sprejeta v njeno članstvo na svetovnem kongresu FIP 11. oktobra 1993 v Bankoku.

V Sloveniji so filatelistična društva skoraj po vseh večjih mestih. Povezana so v Filatelistično zvezo Slovenije ( FZS ), ki je leta 1999 praznovala 50 obletnico svojega obstoja.

Filatelija je veda o znamkah. Zajema sistematično zbiranje in proučevanje znamk in drugih poštnih dokumentov. Pred izidom prve znamke se je poštne pošiljke žigosalo z različnimi žigi. Take žige zbiramo pod imenom "pred filatelistična doba".

3.1 Hitri razvoj prenašanja sporočil

3.1.1 Od antike do satelitov
Začetki organiziranega sporočanja segajo v antiko. Za potrebe vladarjev so obvestila prenašali tekači in konjeniki. Rimski imperij je imel zelo dobre poštne povezave na svojem ozemlju; ena važnejših je potekala prek današnjega slovenskega ozemlja, in sicer od Ogleja, Ljubljane, Celja do Ptuja in naprej proti vzhodu in jugu.
V drugi polovici 15. stoletja je v Evropi prevzela poštno službo grofovska družina Thurn in Taxis. Iz tega časa tudi izvira beseda »posta«. Velik porast poštnih pošiljk je zahteval izboljšanje dostave. Prevoz pošte so prevzele poštne kočije. V Angliji je bila prva uvedena leta 1640. Poštni kočijaži, postiljoni, so kasneje dobili uniforme in značilni poštni rog, da so s trobljenjem naznanjali svoj prihod. Leta 1876 se je rodil Graham Bell in izumil telefon, izumili so še telegraf in leta 1858 telegrafski kabel speljali čez Atlantski ocean. Ko pa sta se začeli razvijati še radiotelefonija in računalništvo in ko so začeli v orbitah nad Zemljo krožiti telekomunikacijski sateliti, ni bilo za novice nobenih razdalj več.

3.1.2 Prevoz pošte in njegov razvoj
Nekoč so prenašali sporočila s konji. Če si hotel poslati komu pismo, si ga dal jezdecu s prošnjo, da ga odnese do naslovnika. Marsikdaj je bilo potrebno poslati pismo zelo, zelo daleč. Zato so bile ob poti postavljene postaje, kjer si je jezdec lahko odpočil in zamenjal konja.

Tudi pri nas je bilo tako. Sel je prijahal na konju in trobil v rog. Ko so ljudje slišali rog, so se zbrali na trgu, kjer jim je postiljon (tako so takrat imenovali pismonoše) razdelil pošto.

Pismo pa so lahko oddali tudi kočijažu, ki je prejel denar od prejemnika pisma, ko je pismo oddal, saj takrat še ni bilo znamk. Koliko denarja je moral prejemnik pisma dati kočijažu, je bilo odvisno od teže pisma ter od tega, kako daleč je bilo treba pismo prenesti.
Kasneje so prevažali pošto s poštnimi kočijami. Kot pomemben mejnik v razvoju poštnega prometa pa je zagotovo graditev železnice. Poštna uprava je sprva nasprotovala železnici. Ker pa je vlak hitrejši kakor jezdec ali kočija in ker je bilo pošte vedno več, so začeli voziti pošto z vlaki. Tako so se občutno znižali prevozni stroški, to pa je vplivalo na znižanje poštnih tarif in pošta je postala dosegljiva večini prebivalcev.
Preden je postiljon pognal konje, je z medeninastim poštnim rogom, ki mu je visel prek ramena, naznanil svoj odhod Ob vrnitvi v Tolmin je »Za kapelo« - na kraju današnjega glavnega mestnega križišča, nekoč stala cerkvica Svetega Antona - ponovno zatrobil. Iz Tolmina proti Gorici je poštni voz ponavadi krenil ob petih zjutraj, na cilj pa je prispel šele okrog štirih popoldne. Vozovi so se namreč na poti pogosto ustavljali, saj je bilo konje treba vsaj trikrat napojiti in nakrmiti, postanke pa so narekovale tudi znane furmanske gostilne v Ročinju in Kanalu.

3.1.3.1. Rojstvo znamke
Pošiljanje sporočil je starejše kot pisava. Do poštnega okenca, kjer danes lahko vsak odpošlje sporočilo v kateri koli kraj na svetu, je človeštvo prehodilo dolgo pot. Pred uvedbo znamk so uporabljali različne pečate, rokopisne označbe in žige, s katerimi so potrjevali plačilo poštnih uslug. Prelomnico pri poenostavljanju plačila pa pomeni poštna znamka, ki je bila osnova za uvedbo sistema v naprej plačane poštnine. Do tedaj je poštnino plačal prejemnik.
Obstajata dve različici njenega očetovstva. Po prvi naj bi imel največ zaslug Slovenec, Lovrenc Košir, rojen leta 1840 blizu Škofje Loke. Kot uradnik v Ljubljani je leta 1836 predlagal tedanji avstro-ogrski vladi uvedbo znamk, a brez uspeha. V svetu pa velja za očeta znamke, Anglež, sir Rowland Hill. Upoštevaje njegovo zamisel, je Anglija uradno izdala poštno znamko z likom kraljice Viktorije v črni barvi za lažje pismo in v modri barvi za malo težje pismo. Znamki sta stopili v veljavo 6. prva in 8. maja 1840. leta druga. S tem je bil tudi ukinjen dotedanji sistem prejemnikovega plačevanja poštnine. Naklada črnega penija je presegla 63 milijonov izvodov, zato se jih je sorazmerno veliko ohranilo. K temu so dodatno prispevali uporabniki, saj so prav hitro ugotovili, da bo to zanimiv hobi in začeli znamke shranjevati. Že dobrih dvajset let po izidu prve znamke so organizirali v Londonu prvi klub zbiralcev znamk.
 

3.1.3.2. Razvoj znamke
Britanski sistem so prvi povzeli v švicarskem kantonu Zurich, ki je 1843 leta izdal znamki za 4 in 6 grošev in so veljale samo znotraj kantona. Še isto leto je sledila izdaja Genove, dve leti kasneje pa tudi Basla.
V avgustu leta 1843 je sledila tudi Brazilija z vrednostmi 30, 60 ter 90 reisov za znamko. Zaradi posebno zanimivega oblikovanja so jim nadeli ime "volovske oči".
Prva izdaja na ozemlju ZDA je izšla julija 1845 v državi New York. Na znamki je bil vgraviran portret predsednika Georga Washingtona, kakršen je bil upodobljen že na bankovcu. Prvotno je znamka veljala le za državo New York, kasneje pa poskusno tudi v drugih večjih vzhodnih mestih. Leta 1847 je vlada ZDA izdala znamki za 5 in 10 centov s portretoma B. Franklina in G. Washingtona za splošno uporabo. To sta edini znamki, ki v ZDA danes nista več veljavni za frankiranje poštnih pošiljk, torej lahko v ZDA veljavno na pismo nalepimo katerokoli poštno znamko izdano po letu 1851, ko so v ZDA začeli redno izdajati znamke veljavne za vso državo.
Prva kolonija Velike Britanije, ki je začela uporabljati lepljivo znamko, je bil leta 1847 otok Trinidad. Izdal jo je David Brice, lastnik ladje S.S. Lady Mc Cleod, ki je plula ob obali od Port of Spain do San Fernanda. Na gornji polovici znamke je gravirana slika ladje in je tako prva slikovna znamka, ki je veljala samo za prevoz pošte s to ladjo. Lahko štejemo, da je to prva znamka za ladijsko pošto. Naslednji v letu 1847 je bil majhen otok Mauritius v Indijskem oceanu. Izdani sta bili dve znamki, na katerih naj bi na levi strani pisalo "poštnina plačana", tiskar pa je storil napako in zapisal "post office", to je "poštni urad", zato sta ti znamki dobili psevdonim "poštni znamki". Teh znamk je ohranjenih le še kakih 40 kosov (izvodov).
Leta 1849 je znamke izdala Francija z likom boginje Ceres, ki se je pojavljala še v nekaterih naslednjih izdajah.
Za Francijo je Belgija na prve znamke gravirala kralja Leopolda I. in na njih ni navedla oznako države.
Takoj za njima je pohitela z izidom neodvisna nemška kneževina Bavarska z motivom številk, ki so predstavljale nominalno vrednost. Znamke za 1, 3 in 6 krajcarjev so bile kvadratne, kar se je zgodilo prvič, saj so bile vse dotedanje izdaje pravokotne oblike.
Omeniti velja tudi prvo izdajo Indije iz leta 1854, ki je bila prva dvobarvna znamka na svetu. Sama slika je osmerokotna s precejšnjim prostorom okoli nje in označenimi linijami za rezanje. Kljub temu so mnogi znamke rezali po robu slike misleč, da je tako pravilno. S tem so dobili namesto kvadratne osmerokotno obliko, ki je skoraj brez vsake vrednosti.
Po koncu prve svetovne vojne se je politični zemljevid Evrope močno spremenil, zato začnejo v letih med 1918 in 1920 svoje prve znamke izdajati do tedaj neznane dežele, ki so se osvobodile nadvlade ali osamosvojile predvsem vezanosti na kronske države. Takoj so začele urejati tudi poštni promet, včasih kar na hitro s potiskanimi papirčki in šele kasneje na njih slikovno zajele vsebino, ki je budila narodno zavest ali jih predstavila v tujini. Naj omenimo vsaj nekatere kot so: Armenija, Gruzija in Ukrajina, ki so žal kmalu postale del novo nastale Sovjetske Zveze in Litva, Latvija ter Estonija, ki so v samostojnosti zdržale do začetka druge svetovne vojne. Po razpadu vzhodnega bloka (po 1989) so zopet samostojne in izdajajo svoje znamke.
Leta 1918 na slovenskem ozemlju izidejo znamke, tiskane v Ljubljani in na Dunaju, tako imenovani "Verigarji", ki nosijo oznako izdajatelja "Država SHS" (Država Srbov, Hrvatov in Slovencev), vendar se pretežno uporabljajo na ozemlju Slovenije. V istem obdobju tudi Bosna in Hercegovina izda svoje znamke kot provizorije - pretiske na doslej veljavnih avstrijskih izdajah za to območje. Isto stori tudi Hrvaška s tem, da so pretiski z napisom "Hrvatska - SHS" uporabljeni na madžarskih znamkah. Nekoliko kasneje Hrvaška izda popolnoma svoje znamke z napisom "Državna pošta - Hrvatska". Še dolgo potem, ko so 1921. leta izšle skupne znamke "Kraljestvo Srba, Hrvata i Slovenaca", ter prenehale veljati poleg zgoraj omenjenih izdaj tudi znamke kraljevin Srbije in Črne gore, je Hrvaška vztrajno zagovarjala pravico do svojih lastnih znamk, vendar ji ta ni bila priznana. To se ji je posrečilo prvič leta 1941 kot "Nezavisna država Hrvatska" in drugič po razpadu Nove Jugoslavije 1991.

3.2 Rojstvo Svetovne poštne zveze
Vse izdaje so služile le poštnemu prometu znotraj držav izdajateljic. Težave so nastajale, ko naj bi pisma potovala tudi preko meja v druge dežele. Še posebno je bilo težko pisma prenesti v prekomorske posesti. Države, ki so imele več medsebojnih prijateljskih stikov so se dogovorno sporazumele in tako rešile nastale zaplete. Včasih se je k dogovoru priključilo celo več dežel hkrati. Tako je nastala ideja o sporazumu za povezavo vseh izdajateljic znamk v svetovnem merilu, ki bi za vedno odpravil težave.

Leta 1874 se je rodila Svetovna Poštna Zveza - UPU, ki je pomagala poenotiti poštni promet med podpisnicami pristopne izjave. Od tu dalje je pisna komunikacija pridobila na množičnosti. Danes je UPU specializirana agencija pri Združenih Narodih.

3.3 Znamke za prevoz z ladjami, z vlakom in po cestah
Mnoge poštne uprave so izdajale posebne znamke za prenos poštnih pošiljk z različnimi transportnimi sredstvi. Tako je prvi imel znamke ladijski poštni promet ter malo kasneje tudi železniški in cestni.

Letalski poštni promet se je razvil kasneje, je pa bil toliko bolj atraktiven, zato so vsako stopnjo napredka zaznamovali na znamkah. Leta 1919 je bila na provizoričnih znamkah New Foundlanda zaznamovana prva poštna letalska povezava preko Atlantika. Leta 1933 pa so na znamki Haitija zabeležili odprtje neposredne letalske linije New York - Port au Prince in jo 1960. reproducirali na znamko letalske serije. Mnoge dežele še vedno ločujejo izdaje za letalski poštni promet.

4 Slovenske znamke
Slovenija je 25. 6. 1991 razglasila neodvisnost in naslednjega dne, ko se je že znašla sredi vojne, je že izšla prva slovenska znamka s podobo Plečnikovega parlamenta na zeleni podlagi. Njena nominalna vrednost je znašala 5, 00 enot takrat še neimenovane nove slovenske valute. PPT Jugoslavije je znamko takoj prepovedala. Resnici na ljubo, znamka je bila tajno natisnjena v tiskarni Delo in izdana nelegalno. Izdaja teh znamk ni bila usklajena s pravili Svetovne poštne zveze, saj Slovenija še ni bila njena članica niti priznan država. Čeprav je mednarodna javnost Slovenijo podpirala, je priporočila, da te znamke začasno umakne iz prometa.

Šele po 8.10. 1991 je bila znamka ponovno v prodaji. Prve redne znamke so izšle 26. 12. 1991 z motivom slovenskega grba in datumom izida. Ker so tuje države kar zapovrstjo priznavale državo Slovenijo, ni bilo več težav. V OZN smo bili sprejeti aprila 1992, v Svetovno poštno zvezo pa avgusta. Znamke RS so zbiralci doma in po svetu dobro sprejeli in dosegle so lepa mednarodna priznanja. Tako je bila po kriterijih WIPE za leto 1995 božična znamka za 13 SIT, »Zima« avtorice Marlenke Stupica, druga najlepša znamka na svetu, leta 1996 izdelana znamka za 65 SIT, ki prikazuje reprodukcijo slike »Družina Moscon«, si je v letu 1997 delila četrto mesto na svetu, leta 1998 pa je bila slovenski znamki »Snežnik« podeljena 28. mednarodna nagrada Asiaga za filatelijo – sekcija za prostor.

5 Znamke posebnih oblik
Od kar v Sloveniji izdajamo znamke, nam, filatelistom, Pošta Slovenije cca. vsake 3 mesece izda Bilten, filatelistično revijo v 3 jezikih (slovenščini, angleščini in nemščini v eni reviji), kjer nas opozorijo na vse novosti, kar bo izšlo v naslednjih mesecih glede znamk. Večina ljudi pozna znamke samo v eni obliki: pravokotniku. Poznavalci pa v svojih zbirkah hranijo tudi znamke različnih oblik: srce, krog, trikotnik, osemkotnik,… Za vas sem izbrala nekaj najlepših in tudi zapisala, namen motiva, kaj je natisnjeno na znamki in ponekod, kdo je narisan motiv tudi v resnici izumil.

5.1 Krog: Ladijski vijak
Josef Ressel, izumitelj ladijskega vijaka, se je rodil 1793 v Chrudimu na Češkem. Po končani topničarski šoli je na dunajski univerzi študiral knjigovodstvo, kmetijstvo in farmacijo, mehaniko, hidravliko in civilno arhitekturo in končal dveletno gozdarsko akademijo. Kot gozdar je začel delati v Pleterju. Nato je bil gozdarski podmojster pri upravi državnih posestev v Ljubljani in kasneje primorski gozdarski mojster v Trstu. Delal je tudi v Istri, Dalmaciji, Benetkah in spet v Trstu. Umrl je oktobra 1857 v Ljubljani.

Resslovo delo je pomembno za napredno gospodarjenje z gozdom ter pogozdovanje Istre in Krasa. Prispeval je veliko izboljšav v poljedelstvu, svilogojstvu, čebelarstvu in živinoreji in izdelal načrte za namakanje egipčanskih ravnin z Nilom ter izsuševanje beneških lagun in Ljubljanskega barja. Bil je vsestranski izumitelj. Podelili so mu deset patentov, število njegovih, do uporabnosti razvitih izumov, pa je vsaj petkrat večje.
Izum, ki je pomenil revolucionarno spremembo pri ladijskem pogonu, je Ressel začel pripravljati že leta 1812. Med službovanjem na Slovenskem ga je izpopolnil in leta 1827 je zanj dobil potrjen patent. Dve leti kasneje je z ladjo Civetta, ki jo je sam skonstruiral, v Trstu javno prikazal ladijski vijačni pogon.
Njegovi pomembni izumi so še kroglični in valjčni ležaj in pnevmatska pošta. Z izumi in predvsem s tehničnimi inovacijami je v krajih svojega delovanja spodbujal tehnično ustvarjalnost in inovativnost. Njegovo življenje in delo, žal, še nista popolnoma raziskana.

5.2 Srce: Ljubezen
Srce je od najstarejših časov veljalo za najpomembnejši organ v človeškem telesu. Že davno v človeški zgodovini so ugotovili, da nenehno bije, da vsako vzburjenje spremeni moč in ritem utripa, da prenehanje bitja srca pomeni smrt. Zaradi teh spoznanj in dejstva, da ima srce osrednjo lego v prsnem košu, so verjetno prišli do prepričanja, da je tu središče ljubezni, usmiljenja, sočutja in drugih podobnih čustev. Čeprav danes vemo, da je srce samo črpalka, ki vzdržuje nenehno kroženje krvi po telesu, so sledi nekdanjega prepričanja ostale. Od vseh naštetih čustev s sliko srca najpogosteje zaznamujemo oz. označujemo ljubezen, čustvo, ki ga sicer opisujemo s tisoč različnimi definicijami in prav toliko prepričanji.

Čeprav lahko voščimo marsikaj, je za znamko, ki je izšla spomladi 2003, jasno,
kakšnim voščilom je namenjena. Naj bo za to uvoženo valentinovo ali domače gregorjevo, ko se po ljudskem izročilu pri nas ženijo ptički, voščilnica namenjena ljubezni in zaljubljencem. Zaradi tega je oblikovalka za motiv na znamki izbrala najbolj pogost simbol tega čustva-srce.
Znamka pa ima, razen neobičajne oblike, še eno posebnost. Če jo malo podrgnete, bo zadišala.

5.3 Trikotnik: Evropsko prvenstvo v moški športni gimnastiki
Izdana je bila 24. 3. 2004. Naslednji mesec se je v Ljubljani odvijalo 26. evropsko prvenstvo v moški športni gimnastiki za člane in mladince v organizaciji Gimnastične zveze Slovenije, Evropske gimnastične unije in Mestne občine Ljubljana. Tekmovalci so se pomerili v ekipni konkurenci ter v konkurenci posameznikov.

5.4 Osemkotnik: Ob 750. obletnici prve omembe Maribora kot mesta
V letu 2004 je Maribor praznoval 750. obletnico prve omembe kraja kot mesta. Maribor se je relativno pozno pojavil na zemljevidu Štajerske, saj so šele s prihodom Madžarov v Panonsko nižino (9. - 10. stoletje) in z njihovimi vpadi v frankovsko državo na griču nad Mariborom zgradili utrdbo, ki je zapirala vhof v Dravsko dolino in dalje na Koroško. Tako je v 12. stoletju ob prehodu čez Dravo na Dravsko polje nastal na današnji mariborski Piramidi grad – trdnjava z imenom castrum Marchburch, ki se v dokumentih prvič omenja 20. oktobra 1164. Pod trdnjavo je kmalu začela nastajati naselbina, ki se je v drugi polovici 12. stoletja razvila v meščansko naselbino, imenovano po trdnjavi – Marchpurch. Naselbina je imela seveda nemško ime, ki je izviralo iz pojma »grad v marki – Burg in der Mark« ali Markpurg, nato Markburg oz. Marburg. Že leta 1209 je Maribor v listini vojvode Leopolda VI. Babenberžana omenjen kot trg (forum Marchpurch).

V Koroškem deželnem arhivu v Celovcu hranijo kopialno (prepisno) knjigo vetrinjskega samostana, v katero je bila leta 1542 prepisana originalna listina z dne 4. decembra 1254, v kateri se Maribor prvič omenja kot mesto. V listini je zapisano, da se je Werner s Pohorskega dvora pred pričami zavezal, da bo vetrinjskemu samostanu izplačal storjeno škodo. Dejanje je bilo izvedeno pri župnijski cerkvi pri mestu Maribor (apud civitatem Marpurg). Žal origiginalna listina ni ohranjena, tako da nam kot dokument ostaja le veren prepis v latinskem izvirniku in nemški prevod.
Na znamki je detajl iz latinskega prepisa.

6 Splošne informacije
Preden se lotimo urejanja znamk, si moramo nujno pripraviti osnovne pripomočke: dobre škarje, korito za odlepljanje znamk, pivnik oz. nepopisane papirnate brisače, album, pinceto, povečevalno steklo in zobomer. Za ljubitelje zadostujejo albumi, škarje in korito, ostalih pripomočkov ne potrebujemo.

6.1 Odlepljanje znamk
S škarjami izrežemo znamko s pisma ali razglednice, tako da okrog znamke ostane še vsaj milimeter. Na ravno površino položimo korito s toplo vodo in vanjo potopimo izrezano znamko, obrnjeno s sloko proti dnu. Nato jih nekaj časa pustimo, da se same odlepijo.
Ko se odlepijo, je čas za sušenje in ravnanje. Iz vode odstranimo ves odvečni papir in pazimo, da se katera znamka ne prilepi nazaj. Vzamemo jih iz vode in jih položimo na pivnik (papirnate brisače) s sliko navzdol. Znamke samo še zložimo v albume.

7 Kazalo
1 Povzetek ..................................................................................2
2 Uvod .......................................................................................3
3 ZAČETKI FILATELIJE ...................................................................4
3.1 Hitri razvoj prenašanja sporočil ...................................................4
3.1.1 Od antike do satelitov ............................................................4
3.1.2 Prevoz pošte in njegov razvoj ..................................................4
3.2 Rojstvo znamke .......................................................................5
3.3 Razvoj znamke ........................................................................5
3.4 Rojstvo Svetovne poštne zveze .................................................7
3.5 Znamke za prevoz z ladjami, z vlakom in po cestah ........................7
4 Slovenske znamke ......................................................................7
5 Znamke posebnih oblik ................................................................7
5.1 Krog: Ladijski vijak ...................................................................8
5.2 Srce: Ljubezen .......................................................................8
5.3 Trikotnik: Evropsko prvenstvo v moški športni gimnastiki .................8
5.4 Osemkotnik: Ob 750. obletnici prve omembe Maribora kot mesta ......9
6 Splošne informacije ....................................................................9
6.1 Odlepljanje znamk ...................................................................9

Kratek komentar moderatorja:
V letih od kar delujemo, smo že z mnogimi sodelovali pri pripravi seminarske naloge s področja poštnega prometa ali filatelije ali tudi katerekoli teme, ki se navezuje na to vsebino. Število takih se iz leta v leto povečuje zato smo sklenili eno takih seminarskih nalog objaviti. Delo je sedaj pred vami in seveda ne zadnje. Mi se ne spuščamo v oceno izdelka, to je stvar učitelja, bomo pa vedno opozorili na tiste dele teksta, ki bi zbiralca znamk lahko zavedli v nepravo smer. V tem tekstu je to poglavje "Odlepljanje znamk kjer govori o obrezovanju znamk pred pranjem. Znamk z razglednic nikoli ne odrežemo, namakamo jih z vatastimi blazinicami toliko časa, da lepilo popusti v celoti. Razglednice tako ostanejo uporabne za kakega drugega zbiralca.


NAZAJ      DOMOV        NAPREJ