| Zanimivosti | Članki | Forum | Odgovori | Pišite nam | Za objavo | Povezave |

KAJ MORAMO VEDETI O ZBIRANJU ZNAMK IN FILATELIJI

UPORABLJENA LITERATURA

Tekstualni del teh strani in strokovnih odgovorov po E-pošti je nastajal s pomočjo sledeče literature:

 

Wiener internationale postwertzeichenausstellung – Bilteni 1981 – Wien

Michel katalogi – za celi svet in več letnikov – München

Katalog poštanskih maraka Jugoslavije – več letnikov, I. in II. del – Jugomarka Beograd

Osterreich specialkatalog – več letnikov – Wien

Interfila Adressbuch – več letnikov – Prien/Chiemsee

Rundschau Michel – več zvezkov v letih 1968 – 90 – München

Jugoslavika Moderna – filatelistične i numizmatične vesti, več zvezkov – Beograd

Katalog maraka i novaca »M« - Beograd

Filatelija – revija FSH, več zvezkov v različnih letnikih – Zagreb

Borak katalog – italije in San Marina – Braunschweig

Kolekcionari – Jugoslavika moderna, več zvezkov v različnih letih – Beograd

Zumstein katalogi – Evropa, več letnikov – Bern

Tematski katalog maraka Jugoslavije 1974/75 – Privredni pregled – Beograd

All colour book of Stamps – Kenneth Chapman & Barbara Baker – New York

Lexikon der Philatelie – W. Grallert & W. Gruschke – 1980 – Berlin

Zumstein katalog - Schweiz-Liechtenstein 2002 – Bern

Scott specializet Catalogue of US Stamps 1998 – Sidney OH

Catalogue de timbres-postes – Yvert & Tellier, več letnikov, za celi svet – Amiens Cedex

Slovenika katalog – Jože in Martin Velikanje, več letnikov – Ivančna Gorica

Bilten , poštne znamke – Pošta Slovenije, več zvezkov – Maribor

Zgibanke ob novo izdanih znamkah – Pošta Slovenije, več različnih - Ljubljana

Nova Filatelija – Filatelistična zveza Slovenije, več zvezkov v letih 1950/53 – Ljubljana

Filatelistični zbornik – FZS in Filatelistični klub Ljubljana, več zvezkov – Ljubljana

Kako skupljati marke – E. Mueller, Basel – Ptt i Jugofilatelija – Beograd

Nova Filatelija – Filatelistična zveza Slovenije, več zvezkov po letu 1996 – Ljubljana

70 let Filatelističnega društva Maribor, 1933/2003 – FD Maribor – Maribor

Zbornik FD Novo mesto, 1949/1999 – Novo mesto

Čar filatelije 1994 – Andrej Ivanuša – Maribor

Filatelija, tedenska rubrika v Dnevniku – Janko Štampfl – Ljubljana

Lukas, revija za poznavalce in ljubitelje umetnin in starin – Galerija 2 – Vrhnika

Filatelija, tedenska rubrika v Politiki – Dr. V. Lapčević – Beograd

Balkan, jugoslovanski filatelistički časopis – več zvezkov – Zagreb

Filatelista, stručni filatelistički časopis – Filatelističko društvo Zagreb, več zvezkov
- Zagreb

Znameniti ljudje na znamkah, Luc Menaše 1978 – Mladinska knjiga Ljubljana – Ljubljana

Sassone katalog – predvsem del o okupiranih ozemljih, 1983 – Roma

Tematski katalog maraka Jugoslavije 1974/75 – Privredni pregled – Beograd

Filatelija 1954 – Filatelistički savez Hrvatske, več zvezkov – Zagreb

Znamka 1945 - Slovenska filatelistična revija, št. 10 – 12 – Ljubljana

Steltzer – 168. Briefmarken Auktion, slikovni del 1990 – Frankfurt am Main

Pomožne pošte nba Slovenskem 1918 – 1941, Anton Lavrič 1994 - Ljubljana

Arge der Balkanländer – več zvezkov – Neuenhof, Švica

Zbirajmo poštne znamke – Andrej Maher 1985 - Ljubljana

Da geht die Post ab! – Deutsch Post 1999 - Kassel

Koroška 1918 –1920, Poštno zgodovinski pregled, več avtorjev, 2003 - Ljubljana

Pošta na slovenskih tleh – Ob 100 letnici poštne palače v Ljubljani, 1997 - Ljubljana

Michel katalog – svet, internetna verzija 2005

Scott katalog – svet, gradivo na zgoščenkah, 2003

Internet strani večine poštnih uprav pod »povezave« na www.filatelija.com

Bilteni meddruštvenih in meddržavnih filatelističnih razstav

Pozdravi iz divjine, Maja Šubic in Tomaž Vrabič, 2005 - Ljubljana
 


NAZAJ      DOMOV        NAPREJ