| Zanimivosti | Članki | Forum | Odgovori | Pišite nam | Za objavo | Povezave |

KAJ MORAMO VEDETI O ZBIRANJU ZNAMK IN FILATELIJI

BRANJE KATALOGOV

Filatelistični katalogi so knjige v katerih so zbrani podatki o izdanih znamkah. Med filatelističnimi katalogi ločimo splošne, specialne, tematske in posebne. Vsak med njimi ima poudarjene zanj značilne karakteristične podatke, zato najbolje služi določenemu krogu zbiralcev. Meje v našteti delitvi niso ostro začrtane, zato se je treba pri nakupu kataloga predhodno seznaniti z njegovo vsebino in pri tem predvsem preveriti ustreznost za zadovoljitev lastne potrebe. Optimalna izbira kataloga je tista, pri kateri nam slikovni in tekstualni del nudita največ možnih podatkov in nam razporeditvena struktura najbolj ustreza (preglednost). Načeloma se največ uporabljajo splošni katalogi, ki vsebujejo pregled nad večino obstoječega filatelističnega materiala določenega področja, po potrebi pa se kombinirajo še z katerim od ostalih treh.

Splošni katalogi imajo izdaje znamk urejene po namenih, znotraj tega pa razporejene po kronološkem zaporedju izhajanja. Splošne kataloge izdaja večina poštnih uprav za svoje teritorialno območje, lahko pa je založnik tudi kdo drug. Zgodi se lahko, da se nekatere izdaje znamk pojavijo tudi v več katalogih različnih poštnih uprav, če to pogojujejo zgodovinska dejstva ali politične opredelitve v določenem času.. Tako n.pr. katalog slovenskih znamk (ni izdala Pošta Slovenije) vsebuje tudi znamke Kraljevine SHS iz 1918 – 1920. leta, ker smo te znamke izdali v Sloveniji, a so se uporabljale tudi na širšem teritoriju in so tako tudi sestavni del kataloga Jugoslavije. Enako je z okupacijskimi znamkami Italije in Nemčije med drugo svetovno vojno, ki so bile izdane za slovensko ozemlje in so uvrščene v slovenski katalog (princip teritorialne uporabe), a jih najdemo tudi v italijanskem in nemškem katalogu, saj sodijo tja po principu izdajatelja.
Splošne kataloge izdajajo tudi velike filatelistične trgovske hiše za širša geografska območja ali celo ves svet. Pri nas se največ uporablja splošni katalog Michel (Nemčija), ki za Zahodno Evropo izide vsako leto (3 knjige), za ostali svet pa izhaja v več delih občasno, največkrat v razmaku 3 – 5 let. Pri Michelu vmesno obdobje med izidom dveh katalogov zapolnijo z relativno sprotnim objavljanjem kronološkega zaporedja novih izdaj s celega sveta, v mesečni reviji "Michel Rundschau". Drugi svetovno uveljavljeni založniki katalogov so še: Zumstein (Švica), Gibbon (Velika Britanija), Yvert (Francija), Scott (ZDA) itd. Lahko pa si ogledate tudi ostale kataloge. V novejšem času pa so katalogi doseglivi tudi na CD in DVD ploščah ter preko interneta, kjer vam je vsebina katalogov na vpogled proti plačilu letne naročnine.
Splošni katalog nam prinaša obilico podatkov, ki jih potrebujemo pri zbiranju in razvrščanju znamk, če ga le znamo pravilno uporabljati. Branje splošnega kataloga postane z nekaj vaje dokaj enostavno. Najprej si moramo ogledati legendo znakov, kratic in okrajšav, kar je vedno razloženo na sprednjih straneh kataloga. Z redno uporabo kataloga, se bomo pogostejših znakov naučili, za tiste, ki se pojavljajo redkeje pa bomo pogledali v uvod. Sicer pa je najbolje, da si branje ogledamo na izbranem primeru (klikni na rdečo piko!):


Splošni katalog nam ne daje samo osnovnih podatkov o znamkah, temveč nas v zapletenih primerih tudi vodi po najbolj enostavni poti do želenega cilja, to je podrobne identifikacije znamke s pomočjo česar jo lahko uvrstimo na pravo mesto v kronološkem zaporedju izdaj.

Oglejmo si primer:

Norveška redna znamka je izšla leta 1871 in svoje oblike ni spremenila 120 let. Med tem se je spreminjala tehnika in tehnologija izdelave znamk, zato so med posameznimi izdajami nastale manjše razlike, ki so odločilnega pomena za razvrstitev teh znamk. V tem zapletenem primeru (več kot 100 različic) nam katalog nudi slikovno in opisno spoznavanje razlik ter tabelo preko katere se dokopljemo do pravilne rešitve. Tabela nam omogoči postopno selekcijo na videz enakih znamk, vendar moramo slediti nakazanemu selekcijskemu zaporedju.

Kot primer smo si zadali nalogo, da iz kupa navidez enakih znamk, poiščemo znamko z kataloško zaporedno številko 37, izdano 1884. leta, ki ima nominalno vrednost 10 (öre). V nadaljevanju glej spodnji izsek iz tabele:

Pristop (postopek):
1. Iz kupa na videz enakih znamk najprej izločimo vse znamke za 10 öre (kolona 1 z leve proti desni).
2. Zdaj izločimo znamke po barvi (kolona 2). Pet različic se pričenja s "karmin", med katerimi je tudi št. 37 (kolona 7), ostale odstranimo.
3. Pri odbranih znamkah ni bilo uporabljenih več različnih tehnik tiskanja (kolona 3), zato ne izločimo nobene znamke.
4. V napisu "NORGE"; sta na znamkah uporabljeni dve obliki črk (kolona 4). Katalog nam pokaže razliko obeh oblik (glej sliko spodaj) in tako lahko izločimo neprave znamke.

5. Vodni znak (kolona 5) je v preostanku znamk enak (št. 2), zato po tem segmentu ne izločimo nobene znamke.
6. Sledi ugotavljanje razlike med črkovno oznako znamke "e" in "g"; (kolona 6) kot jo prikazuje spodnja slika. Razlika je v osenčenem (e) in neosenčenem (g) poštnem rogu, ter v še nekaterih podrobnostih, tudi razvidnih iz slike in kratkega opisa. Ob pregledovanju znamk izločimo tip "e"; in ostanejo nam znamke tipa #g#, med katerimi sta zaporedni št. 37 in 45 (kolona 7).

7. Zadnja desna kolona (kolona 8) nam pove, da je slika na znamki št. 37 visoka 21 mm, zato znamke premerimo. Izločimo znamke z višino 20 mm (št. 45) in ostanek so zanesljivo znamke z zaporedno številko 37, ki so bile izdane 1884. leta. Naloga je tako uspešno opravljena.

Specialni katalog včasih poimenujemo tudi podrobni, se za razliko od splošnega kataloga, po katerem sicer povzema vse osnovne podatke, ukvarja tudi z razlikami v barvi, papirju, lepilu, zobčanju, itd. in navadno navaja tudi vse odkrite tipične napake izdanih znamk. V avstrijskem specialnem katalogu so napake v seriji Narodne noše iz leta 1948/52 prikazane takole:

 

Tematski ali tudi motivni katalogi se izdajajo redkeje in se bolj kot razvrščanju znamk poštne uprave, podrejajo razvrščanju po določeni tematiki ali motiviki. V Franciji je pred nekaj leti izšel katalog na temo živali s predstavljenimi preko 36.000 znamkami. V to zvrst sodi tudi katalog znamk Evropa-CEPT (Michel), ki jih vsako leto izdaja vse več evropskih držav.

Predvsem katalogi posameznih poštnih uprav so mnogokrat mešane vsebine. Tako se nekateri nagibajo bolj v specialistično smer, do čim se drugi, med katerimi je tudi slovenski, nagibajo v splošno širino. Naš katalog zato imenujemo "Slovenika" in obravnava vse znamke v svetu, ki imajo kakršno koli zvezo s Slovenijo. Kot primer za to nam lahko služijo konji lipicanci, ki se pojavljajo na znamkah različnih držav, a jih uvrščamo v zbirko "Slovenika", ker so avtohtona slovenska pasma. Prav trenutno aktualen je primer znamke "Leto dialoga med civilizacijami" oblikovalke Urške Golob, saj bo njen izbrani predlog motiva natisnjen na znamkah v več državah in bo tako vplival na povečanje zbirke "Slovenika".

Za konec naj omenimo še posebne kataloge, ki izidejo le občasno in obravnavajo poštne tiskovine in ostale poštne vrednotice.


NAZAJ      DOMOV        NAPREJ