| Zanimivosti | Članki | Forum | Odgovori | Pišite nam | Za objavo | Povezave |

KAJ MORAMO VEDETI O ZBIRANJU ZNAMK IN FILATELIJI

FILATELISTIČNI LEKSIKON

A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

 

*A, a, prva črka slovenske abecede
  1. mali à z naglasom pomeni oznako za ceno po komadu;
  2. mali a v splošnih katalogih pomeni barvno spremenljivko enake znamke;
  3. veliki A lahko v sklopu teksta pomeni vrhunsko ali prvo kategorijo, prvo vrsto ali razred oz kvaliteto, n.pr. v dražbenih katalogih;
  4. veliki A v splošnih katalogih pomeni eno od variant ozobčanja stranic znamke glede na njih število in lego, n.pr. štiristrano zobčanje;
  5. veliki A na znamki pomeni črkovno oznako za nominalno vrednost, n.pr. za navadno pismo v notranjem prometu.

ABART, nem; podvrsta, zvrst, različek, izrodek, spaček.

ABC – DRŽAVE, pod tem izrazom razumemo politično skupino južnoameriških držav, katerih cilj je bil osvoboditi Latinsko Ameriko zunanjih vplivov. Kratica ABC je sestavljena iz začetnic Argentina, Brazilija in Chile.

ABESINIJA, je domorodcem nepriljubljen izraz za ºEtiopijo.

ABGENÜTZT, nem; v filateliji uporabljamo kot istrošenost oz. dotrajanost klišeja ali tiskarske plošče. 

ABIME, fra; poškodovan. 

ABKLATSCH, nem; posredni odtis slike, n.pr. na hrbtni strani znamk, ki nastane s prekrivanjem še mokre predhodno tiskane pole. 

ABSTEMPELUNG, nem; žigosati, s poštnim žigom. 

ABU DHABI, emirat na jugovzhodu Arabskega polotoka. Znamke pod tem imenom izdajajo od 1964. do 1972. leta. Do konca leta 1966 poštno službo opravlja britanska metropolitanska pošta. Januarja 1967 poštno službo prevzame vlada emirata, s tem preneha delovati zadnja britanska poštna agencija izven britanskih otokov. ºArabija - Jugovzhodna.

ACHTECKIG, nem; osmerokoten, n pr. osmerokotna znamka.

ACIERAGE, fra; preplastitev tiskarske plošče s slojem jekla, da bi postala odpornejša na poškodbe. V novejšem času se pogosteje uporablja krom ali nikelj.

ADELIJINA DEŽELA, je del Antarktike med 136° in 142° v. z. d., ki si ga od 1924, leta prilašča Francija in upravno spada k ºFrancoskim južnim in antarktičnim ozemljem.

ADEN

  1. Aden so leta 1838 zasedli Britanci in je bil del britanske Indije. Leta 1937 postane britanska kronska kolonija na jugu Arabskega polotoka, ki obsega mesto Aden in njegovo bližnjo okolico ( 207 km²). V tem času, od 1937 do 1964 so izhajale znamke z imenom Aden.
  2. Širše območje Adena so oblikovali v Protektorat Aden s pogodbo o varstvu med Veliko Britanijo in arabskimi knezi. To področje je obsegalo 291.000 km² in je bilo razdeljeno na 24 kneževin in sultanatov. Znamke z imenom Aden-Qu'aiti State of Hadramaut so izhajale med leti 1942 in 1964.

ADLER, nem; orel. 

AEGAEISCHE INSELN, AEGEAN ISLANDS,  ºEgejski otoki.

AEGYPTEN, ºEgipt.

AETHIOPIEN, ºEtiopija.

A. E. L. E., kratice organizacije Association Européenne de Libre Echange - Evropska organizacija svobodne trgovine.

AEROFILATELIJA, zbiranje in proučevanje znamk in vsega ostalega gradiva povezanega s prenosom poštnih pošiljk po zraku,  ºletalske znamke.

AEROGRAF, pisno sporočilo, posneto na mikro film kot negativna reprodukcija in preneseno po zračni poti do dostavne pošte. Tam fotografsko povečano in dostavljeno naslovniku. Uporabljano v času II. Svetovne vojne.

AEROGRAM, je na enem listu, navadno formata A4, posebej oblikovana pisemska celina, združena s prostorom za pisanje sporočila, ki se na v naprej določen način zloži in je tako pripravljena za prenos po zračni poti. Uporaba je smiselna zaradi majhne teže.

AFARS & ISSAS, pokrajina v SV Etiopiji, znana po najdišču ostankov pračloveka. Francoska posest za katero so bile izdane znamke od 1967. do 1977. leta. Od leta 1977 dolje so znamke za to pokrajino nosile ime Djibuti - republika.

AFFRANCHISSEMENT, fra; poštnina.

AFGANI (AFA), denarna enota v Afganistanu in mednarodna kratica zanjo.

AFGANISTAN, republika, islamska država v centralni Aziji s površino 647.500 km² in 18,8 milijona prebivalcev. Znamke izdajajo od leta 1870, izven države pa so priznane po vključitvi v UPU leta 1928.

AFRIKA, drugi največji kontinent, ki meri od severa proti jugu cca 8.000 km, od vzhoda proti zahodu pa cca 7.500 km.

AFRIKA – BRITANSKA CENTRALNA, ºBritanska centralna Afrika.

AFRIKA – BRITANSKA VZHODNA, ºBritanska vzhodna Afrika.

AFRIKA – FRANCOSKA EKVATORIALNA, ºFrancoska ekvatorialna Afrika.

AFRIKA – FRANCOSKA ZAHODNA, ºFrancoska zahodna Afrika.

AFRIKA – NEMŠKA JUGOZAHODNA, ºNemška jugozahodna Afrika.

AFRIKA – NEMŠKA VZHODNA, ºNemška vzhodna Afrika.

AFRIKA – ŠPANSKA ZAHODNA, ºŠpanska zahodna Afrika.

AFRIKA – ITALIJANSKA VZHODNA, ºItalijanska vzhodna Afrika.

AGÜERA LA, španska kolinija v Afriki, za katero so bile izdane pretiskane in potem tudi posebne znamke v letih med 1921 in 1923.

ÄHNLICH, nem; sličen, podoben. 

AIGLE, fra; orel.

AIR ACCIDENT COVER, ang; izraz, ki je najboljši in splošno uporabljen za pisemsko pošiljko potovano z letalom, ki je doživelo nesrečo. Sicer se uporabljajo še izrazi »Crash Cover« in »Wreck Cover«, poslednji se uporablja tudi za pošiljke iz ponesrečenih ladij ali vlakov.

AIR MAIL, ang; ºletalska pošta.

AITUTAKI, otok v Tihem oceanu pod novozelandskim skrbništvom. Posebne znamke je za otok izdajala Nova Zelandija od leta 1902 do 1927. Od leta 1932 so na otoku uporabljali znamke Kukovega otočja. Po letu 1972 pa zopet izdajajo znamke pod lastnim imenom.

AJMAN, najmanjši emirat federacije Združeni arabski emirati na jugovzhodu Arabskega polotoka (Trucial States). Znamke je izdajal med leti 1964 in 1972. ºArabija - Jugovzhodna.

AKVAREL, z vodenimi barvicami izdelana slika. Na znamkah se ta tehnika pogosto pojavlja za reprodukcije v offset tisku.

ÅLANDSKI OTOKI, ležijo v Baltiškem morju med Švedsko in Finsko. Njihova površina je kljub temu, da jih je okoli 6000, samo 1552 km² in imajo 24.000 prebivalcev. Velika avtonomija in turistično območje je pripomoglo, da so začeli izdajati znamke leta 1984. ºFinska.

ALBANIJA, republika, ki se nahaja na srednjem delu zahodne obale Balkanskega polotoka (28.700 km², 3,4 milio. preb.). Znamke izdaja od leta 1913. 

ALBINO, rom; v filateliji uporabljamo izraz kot slepi (brezbarvni) reljefni tisk.

ALBUM, knjiga ali mapa prilagojena in specializirana za shranjevanje različnega zbranega gradiva. To so lahko kovanci, bankovci, znamke, razglednice, dokumenti, fotografije, družinske slike itd. Največkrat je v trdi vezavi in v mnogih primerih je možno liste tudi menjati ali dopolnjevati. Ime »album« je latinsko in pomeni okvirjeno površino na katero je v starem Rimu pontifex maximus zapisoval važne dogodke tistega leta, a pretor svoje ukaze.

ALDERNEY, naj severnejši od britanskih ºKanalskih otokov, ki ležijo pred francosko obalo. Njegova površina je 8 km² in ima 1.800 prebivalcev. Znamke je pričel izdajati leta 1983.

ALEKSANDRETA, pristaniško mesto na jugovzhodni obali istoimenskega zaliva v Turčiji. Od 1938. do 1939. leta sta za Sandžak Aleksandreta izdajali znamke Turčija (Hatay Devleti) in Francija (Sanđak d´Alexandrette). Sedanje ime mesta je Iskenderon.

ALEKSANDRIJA, je največje egipčansko pristanišče na severu Egipta ob Sredozemskem morju. V njem je deloval francoski poštni urad od 1830. leta pa vse do leta 1930. V času od leta 1899 do 1930 je urad izdajal francoske pretiskane znamke.

ALFABET, črke abecede zapisane v kotih starejših znamk Velike Britanije. Specialisti za to področje razlikujejo štiri sisteme črk in jih označujejo z napisom »Alfabet« in rimsko številko I, II, III, ali IV.

ALGERIE, ºAlžirija

ALLENSTEIN, je bilo eno od plebiscitnih področij v Vzhodni Prusiji, v katerem je leta 1920 izveden plebiscit. Ob tem dogodku so bile izdane posebne znamke s pretiskom. Poljsko ime mesta je Olsztyn.

ALLSEITIG, nem; na vseh straneh, n.pr. znamka z vseh strani zobčana. 

ALSACE, ALSAZIA, ºAlzacija.

ALTO COMMISSARIO, ita; visoki komisar. Izraz najdemo v drugi svetovni vojni kot pretisk na jugoslovanskih znamkah za italijansko okupacijo Slovenije.

ALWAR, nekdanja država v pretekli Rajputaniji v Indiji. Za svoj teritorij je znamke izdajala od 1877. do 1901. leta.

ALZACIJA, je pokrajina v severno vzhodni Franciji, ki so jo Francozi izgubili v Francosko - Pruski vojni in jo po prvi svetovni vojni z versajlskim mirom, leta 1920, ponovno dobili. Nemci so to pokrajino ponovno zasedli leta 1940 in izdali posebno serijo znamk s pretiskom »Elsass«, kasneje, leta 1942, pa so jo popolnoma pripojili Nemčiji. Za to pokrajino združeno z Lotaringijo so bile izdane znamke nemške okupacije iz leta 1870 do 1871, z imenom "Elsass-Lothringen". 

ALŽIRIJA, demokratična ljudska republika, država v severni Afriki ob Sredozemskem morju. Njena površina je 2,381.741 km²in ima 27,3 mln prebivalcev. Do leta 1962 je bila to prekomorska posest Francije, kasneje pa neodvisna država. Od leta 1924 do 1926 so izhajale znamke, ki so bile francoske s pretiskom »ALGERIE«, kasneje pa so se uporabljale posebne izdaje.

AMBULANTNA POŠTA, izraz pomeni potujočo pošto, od katere je bila najbolj poznana železniška, čeprav isti izraz uporabljamo tudi za ladijsko in avtomobilsko pošto. 

AMERIKA, je ime enega izmed kontinentov. Zemljepisno ga delimo na severno, srednjo in južno Ameriko. Kontinent se imenuje po italijanskem raziskovalcu Amerigu Vespucci-ju. Ime je prvikrat omenjeno v knjigah nemškega kartografa Martina Waldseemüllerja. Severna Amerika meri 24.100.000 km². Srednja Amerika je bolj dolga kot prostrana, saj je njen največji del stegnjeno kopno od Mehike do Paname v dolžini 2000 km, z vzhodne, morske strani pa je njen sestavni del Bahamsko otočje in Antili. Južna Amerika meri okoli 18.000.000 km².

AMTLICH, nem; uraden, služben.

A. M. G., pretisk na italijanskih znamkah, ki so se uporabljale na ozemlju pod zavezniško upravo, po koncu druge svetovne vojne. Kratice pomenijo ALLIED MILITARY GOVERNMENT.

A. M. G. / V. G. pretisk na italijanskih znamkah po drugi svetovni vojni za ozemlje Julijske krajine pod zavezniško upravo.  Kratice pomenijo ALLIED MILITARY GOVERNMENT / VENEZIA GIULIA.

A. M. G. / F. T. T., pretisk na italijanskih znamkah po drugi svetovni vojni na zasedenem ozemlju Svobodnega tržaškega teritorija, oz. cone A, pod zavezniško upravo. Kratice pomenijo ALLIED MILITARY GOVERNMENT / FREE TERITORY TRIEST.

A. M. POST, napis na znamkah Nemčije izdanih v britanski in ameriški okupacijski coni po drugi svetovni vojni. Kratica pomeni ALLIED MILITARY POST.

ANALOGO, ANALOGUE, ita, fra; sličen, podoben. 

ANAM IN TONKIN, dve pokrajini v Vietnamu, ki sta postali leta 1883 francoski protektorat in izdali leta 1888 pretiskane francoske znamke s svojim imenom. Do leta 1945 sta bili del kolonije ºIndokine, dalje pa vključeni v ºSeverni Vietnam.

ANATOLIJA, dežela vzhajajočega sonca, na azijskem delu Turčije, oziroma na polotoku Mala Azija, je prišla v filatelistično zgodovino po izdaji znamk v letu 1920 in 1921.

ANCHOR, ANCORA,ANCRE, ang, ita, fra; sidro.

ANDORA, mala republika v vzhodnih Pirenejih na meji med Francijo in Španijo, ki meri vsega 465 km² in ima 64.000 prebivalcev. Zanjo izdaja znamke tako Španska pošta od leta 1928, kot tudi Francoska pošta od leta 1931.

ANDREASKREUZ, ºAndrejev križ.

ANDREJEV KRIŽ,

  1. Križ v obliki črke X, ki se je pojavljal na praznih mestih v polah avstrijskih znamk, da se ta mesta ne bi uporabila za tisk ponaredkov. V novejšem času ga srečamo tudi na regionalnih znamkah Velike Britanije kot emblem za Škotsko.
  2. Križ v obliki črke X, ki ga srečamo ob cesti v bližini železniškega prehoda.

ANGLE, fra; vogal ali kot.

ANGOLA, republika, država v jugozahodni Afriki, ob Atlandskem oceanu. Površina ozemlja je 1,246.700 km² in ima 10,7 mln prebivalcev. Portugalska kolonija, ki je znamke s tem imenom izdala že leta 1870. Delno samoupravo je dobila 1964. leta, enajst let kasneje je razglasila Ljudsko republiko Angolo, vendar stalne politične razprtije in državljanski spopadi še vedno ne pojenjajo.

ANGOLO, ita; vogal ali kot.

ANGRA, otok v Azorskem otočju, ki je imel svoje znamke od leta 1892 do 1905. Kasneje je do leta 1932 uporabljal znamke ºAzorskih otokov, nato pa znamke ºPortugalske.

ÄNGSTRÖM, (kratica Ä) je dolžinska mera enaka deset milijonskemu delu milimetra ali zapisano s številko je 100.000.000 Ä enako 1 centimeter. V tej merski enoti se običajno meri dolžino valovanja svetlobe, zato se pogosto pojavlja v ekspertizah o znamkah, kadar so bile pri raziskavi uporablene fototehnične metode.

ANGVILA, otok v ºPrivetrnih otokih v severnem delu ºMalih Antilov. Otok ima površino 91 km² in 7.000 prebivalcev. Britanska kronska kolonija, ki je leta 1980 razglasila neodvisnost, kar pa Velika Britanija ni priznala. Znamke pod svojim imenom izdaja od 1967. leta.

ANHÄNGSEL, nem; privesek.

ANILINSKE BARVE, so tiste, ki se pridobijo sintetično ali oksidacijsko iz anilina. Filatelisti mnogokrat pripisujejo lahko topljivost prav analinskim barvam, vendar je to zmotno mišljenje.

ANJON, ºNzwani.

ANTARKTIKA, nenaseljeni tako imenovani šesti kontinent okoli južnega zemljinega pola, ki je velikosti 14.000.000 km². Politično je Antarktika razdeljena po poldnevnikih na šest sektorjev, ki predstavljajo Avstralski, Britanski, Novo Zelandski, Francoski, Norveški in Ameriški del. V resnici pa se mnogo več držav vključuje v posebne sporazume o zaščiti narave, raziskovalnem delu, prepovedi vojaških oporišč itd.

ANTIGVA, otok, bivša britanska kolonija v severnev delu ºMalih Antilov. Znamke izdaja od 1862. leta. Kot novejša politična tvorba zavzema še 40 km oddaljeni severno ležeči otok ºBarbuda. Leta 1981 je postala samostojna članica Britanske skupnosti narodov in od takrat na znamkah uporablja oba imena.

ANTIKVA, pokončna pisava z ravnimi črtami, ki je nastala sredi 15. stoletja v Italiji po zgledu rimskih pismenk. Nekatere države so prav to pisavo uporabljale pri tekstih na znamkah (Norveška).

ANTILLES DANOISES, ºAntili - Danski.

ANTILI, niz otokov med Severno in Južno Ameriko, ki ločijo Karibsko morje od Atlandskega oceana. Delimo jih na Velike Antile (ºKuba, ºHaiti, ºJamajka, ºPortoriko) in Male Antile (ºDeviški otoki, ºZavetrni in ºPrivetrni otoki ter ºTrinidad in ºTobago). Štiri petine površine Antilov zavzemajo samostojne države: Kuba, Haiti in Domenikanska republika. Ostalo je večinoma v posesti Velike Britanije, manjši deli pa Francije,  Nizozemske, in ZDA.

ANTILI – DANSKI, skupina otokov od katerih sta naseljena samo St. Croix in St. Thomas je bila v posesti Danske do leta 1917. Danska je za svoje Antile izdajala znamke že od leta 1855 pa vse do leta 1917, ko je to posest prodala ZDA. Danes so otoki znani kot ºDeviški otoki, a na njih se od spremembe lastništva uporabljajo ameriške znamke. a01

ANTILI – NIZOZEMSKI, Otok ºCuracao je pod tem imenom pričel izdajati znamke že leta 1873. Leta 1949 je spremenil ime v º»Nederlandse Antilen«, kjer so poleg največjega otoka Curacaa v to skupino spadali še ºAruba, ºBonaire,  ºSint. Eustatius, ºSaint-Martin in ºSaba. Aruba in Bonaire se nahajata v Karibskem morju blizu Venezuelske obale, ostali trije pa v Malih Antilih, vzhodno od Portorika.

ANTILI - ŠPANSKI, španska kolonija, ki je obsegala ºKubo, ºDomenikansko republiko in ºPortoriko. Znamke so izhajale v letih od 1855 do 1875, ko sta Kuba in Portoriko začela izdajati svoje znamke.

ANTIOKIJA, pokrajina v južnoameriški republiki Kolumbiji, kjer so izdajali v letih 1868 do 1904 svoje znamke.

ANTSIRANANA, ºDiego-Suares.

A. P. E. , kratica za Evropski parlament, katerega naslov v originalu glasi: Assemblée Parlamentaire Européenne.

A. P. O. , kratica, ki pomeni Army Post Office - vojaški poštni urad.

AQUILLA, ita; orel.

A. R. , Avis de Reception, znamka s to oznako je bila izdana za potrdilo pošiljatelju o v naprej plačanem obvestilu, da je prejemnik v redu prevzel pošiljko.

ARABIJA, tudi Arabska plošča ali Arabski polotok, ki jo s treh strani obliva morje in obsega 3,5 mln km² ter ima približno 70 mln prebivalcev. Politično je razdeljen na ºIrak, ºSaudovo Arabijo, ºJemen, ºKuvajt, ºOman in ºZdružene arabske emirate.

ARABIJA - JUGOVZHODNA, sicer geografsko ime, ki pa se pogosto uporablja za britanski protektorat pod imenom Mutasališki Oman ali Trucial States, za katerega so bile znamke izdane leta 1961. V to skupino sodijo šejkati, emirati in sultanati, ki so večinoma po letu 1963 začeli izdajati znamke in okoli 1972. leta to opustili. Od takrat nastopajo skupno pod imenom UNITED ARAB EMIRATES - ºZdruženi arabski emirati. Sem sodijo Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujeira, Ras al Khaima, Sharjah, Um al Quiwain, Khor Fakkan in Manama. +f22

ARABIJA - JUŽNA, s tem imenom se je predvsem mislilo na Južnoarabsko federacijo, ki je zajemala ºAden in sultanat ºHadhramout ter nekaj bližnjih emiratov.

ARABIJA - SAVDOVA, monarhija, ki je nastala leta 1924 z združitvijo kraljevine Hedžas in emirata Nedžd z okolico in je pod tem imenom pričela izdajati znamke 1932. leta. Pred tem je Hedžas izdajal znamke od leta 1916, ko je prenehal biti turška provinca, pa vse do leta 1934 s tem, da so zadnja leta bile le pretiskane.

ARAD, mesto v Romuniji, ki je pred prvo svetovno vojno pripadalo Madžarski. Mesto in istoimensko pokrajino so po zlomu Avstroogerske okupirale francoske enote, ki so v letu 1919 izdale več nizov pretiskanih znamk.

ARBE, je italijansko ime za otok Rab. To ime se je pojavilo v pretisku na znamkah okupirane Reke, ko so enote D'Anucija v novembru 1920. leta začasno okupirale Rab in Krk.

ARC ROULETTE, ang; pomeni črtkasto preboden, v obliki lokov. Tako prebadanje je bilo uporabljeno namesto izbijanja luknjic - perforacije.

ARCHER HENRY, po rodu je bil Anglež. Izumil je stroj za perforiranje in ga tudi prvi uporabil za zobčanje znamk, zato ga imenujejo tudi oče zobčanih znamk. Pred tem je izumil tudi stroj za črtasto prebadanje znamk

ARDOISE, fra; modrikasto siva barva.

ARGENTINA, država v Južni Ameriki, druga po velikosti, republika, ki meri 2,77 mln km² in  ima 34 mln prebivalcev. Denarna enota je peso - ARP. Zamke izdaja od 1858. leta dalje.

ARMENIJA, neodvisna republika pod protektoratom Francije je nastala 1919.leta, kar pa Turčija ni priznala. Rešitev spora so skušali zgladiti z mirom v Aleksandropolu leta 1920, toda sovjetska revolucija je zamenjala oblast in Armenija. Leta 1922 se priključi v Zakavkaško federacijo, ob tem pa izgubi nekaj manjših delov ozemlja, ki ostanejo Turčiji in Iranu. Armenija postane zvezna republika SSSR leta 1936. Znamke so izdajali od leta 1919 do 1922 in od 1992. leta dalje po razpadu SSSR.

ARMOIRIES,  fra; grb.

ARUBA, nizozemski otok v Malih Antilih pred venezuelsko obalo. Otok obsega 193 km² in ima 60.000 prebivalcev. Do leta 1986 je bila Aruba del Nizozemskih Antilov (ºAntili - Nizozemski), potem je dobila poseben status z notranjo avtonomijo. Svoje znamke začne izdajati 1986. leta.

AS IS, ang; tak kakršen je. Ta izraz je zelo pomemben za kupce znamk na dražbah, ker predstavlja uzanco, ki se jo razume tako, da se predmet prodaja tak kot ga je videti brez garantirane kvalitete in originalnosti.

ASCENSION, skalnati vulkanski otok v južnem delu Atlantskega oceana, britanska kronska kolonija, ki meri 88 km² in ima 1.700 prebivalcev. Uporabljali so znamke Velike Britanije vse do leta 1930, čeprav so svoje prve znamke izdali že 1922. leta.

ATM - Automatenmarken. Prvi avtomati so odtisnili željeno frankaturo na samolepilni listič v Švici leta 1976. Od takrat se je ta način avtomatske prodaje močno razširil, predvsem pa je iz zelo preprostih rešitev prednje strani prešel na likovno dopadljivo in informativno vsebino.

AUFBRAUCHAUSGABE, nem; ponatis zaradi porabljenih starih zalog.

AUFDRUCK, nem; natisk, pretisk. Običajno se stem pojmom ne misli na menjavo nominalne vrednosti (Überdruck).

AUFLAGE, nem; naklada, izdaja kod število izvodov.

AUKCIJA, dražba z draženjem, javna prodaja, ki  je lahko ustmena s prisotnostjo dražitelja ali pismena s pisno ponudbo do določenega roka. Zastopnika pisnih ponudb se določi pred dražbo.

AUSFÜHRUNG, nem; izvedba, izvršitev.

AUSGABE, nem; izdaja, izdatek.

AUSHILFSAUSGABE, nem; pomožna izdaja

AUSLAND, nem; tujina, zamejstvo, inozemstvo, izven države.

AUTOTIPIJA, postopek tiskanja slik v knjigotisku, kjer se original snema tako, da se med njega in foto občutljive plošče vnese "raster", to je filter v katerem so tanke črte razdeljene po celotni površini na majhne kvadratke. Na ta način je slika razbita na mnoštvo malih točk, kopira na kemično obdelano kovinsko ploščo, kateri se z jedkanjem izdolbe mesta, ki so bila v mreži svetla, dočim se intenzitete tonov na delih, ki so bila temnejša, uravnava z gostejšimi ali redkejšimi oziroma večjimi alo manjšimi površinami točk. Proces se zaradi možnosti tiskanja poltonov imenuje tudi poltonski proces.

AVSTRALIJA, najmanjša celina, ki ima površino 7.687.000 km² (4.500 km x 3.900 km) in 17,8 mln prebivalcev. Upravno je razdeljena na šest zveznih držav, Severni teritorij in Teritorij glavnega mesta Camberra. Do leta 1912 so izdajale znamke vse avstralske britanske kolonije pod imeni: ºJužna Australija od 1855, ºNovi Južni Walles od 1850, ºQueenslandija od 1860, ºTasmanija od 1853, ºVictorija od 1850 in ºZahodna Australija od 1854. Po tem letu pa je avstralska konfederacija izdajala skupne znamke.

AVSTRALSKA ANTARKTIČNA TERITORIJA, je del Antarktike med 45° in 160° v. z. d. (razen ºAdelijine dežele), ki meri 6,4 mln km², kjer je nastanjenih več raziskovalnih postaj. Znamke za to področje izdajajo od 1957. leta.

 AVSTRIJA, republika v Srednji Evropi s površino 83.856 km² in 8 mln prebivalcev. Znamke izdaja od leta 1850.

AUTENTICO, AUTHENTIQUE, ita, fra; originalen, pravi, enak.

AUTOMAT, sprošni izraz za samodejno napravo, ki ga v filateliji mnogokrat srečamo kot avtomat za prodajo poštnih vrednotnic, za avtomatsko žigosanje ali sortiranje, ali za tiskanje znamk in drugih filatelističnih materialov.

AZERBAJDŽAN, samostojna republika, ki leži ob zahodni obali Kaspijskega jezera in je največja država v Zakavkazju. Meri 86.600 km² in ima 7,5 mln prebivalcev. Takoj po končanju prve svetovne vojne izdaja svoje znamke od 1919 do 1923. leta, ko se vključi v Transkavkaško federacijo. Zvezna republika v SSSR postane leta 1936. Po razpadu te zveze postane 1990 ponovno samostojna in leta 1992 prične izdajati znamke pod svojim imenom.

AZIJA, največja celina na zemlji ima površino 44,4 mln km² in  3,2 mlr prebivalcev.

AZORSKI OTOKI, portugalska otoška skupina v severnem delu Atlandskega oceana s površino 2247 km² in 250.000 prebivalci. Prve znamke so bile portugalske pretiskane s AÇORES že leta 1868 in so pod tem imenom izhajale do leta 1930, dokler so otoki bili kolonija. Od tu dalje pa so uporabljali portugalske znamke kod sestavni del te države. Leta 1980 so začeli ponovno uporabljati na znamkah svoje otoško ime poleg imena Portugal. Znane so tudi občasne administrativne skupine kot so ºAngra, ºHorta in ºPonta Delgada, ki so po letu 1892 izdajale posebne znamke.

AZURĒ,  fra; moder, modrikast.


NAZAJ      DOMOV        NAPREJ