| Zanimivosti | Članki | Forum | Odgovori | Pišite nam | Za objavo | Povezave |

KAJ MORAMO VEDETI O ZBIRANJU ZNAMK IN FILATELIJI

FILATELISTIČNA DRUŠTVA (ČLANI FZS) in DOGODKI

 

Vsa društva vabijo vse, ki jih veseli zbiranje znamk ali se zanimajo za filatelijo, da se srečanj udeležijo. Včlanitev ni obvezna in ni vstopnine. Člani društev so pripravljeni vsakomur pomagati z nasveti. Storite korak naprej, morda vam bo prav ta hobi zapolnil življenje.

NASLOV DRUŠTVA

PREDVIDENA SREČANJA

DZ Ajdovščina - Nova Gorica
Gregorčičeva 20
5270 Ajdovščina
 
  Vsak petek ob 20. (19.) uri.
 041/601-205; 05/366-30-33
FND Klasje, Beltinci
p.p. 74
9231 Beltinci
 
  Srečanja: 20. 1., 16. 3., 25. 5., 20. 7., 21. 9., 16. 11. 2012
 ob 18h  v gostilni GEZA SE ZEZA v Beltincih. info@filatelija.eu

Društvo zbiralcev Verigar, Brežice
Vekoslav Krahulec
p.p.35,
8250 Brežice

  

Četrtek, 17h -19h, Trg izgnancev 12/II.

FND Celje
Filatelistični in numizmatični klub Celje,
Muzejski trg 7
3000 Celje
 
 

FD Idrija
p.p. 111
5280 Idrija

  

Sestanki so odprti za vse, ki jih zanima filatelija, vsako nedeljo med 9. in 11. uro v prostorih AMD Idrija, Mestni trg (OŠ).

PND Ilirska Bistrica
Filatelistična sekcija
p.p. 41
6250 Ilirska Bistrica

  

Društvo ima redna srečanja vsako četrto nedeljo v mesecu, razen julija in avgusta, med 9. in 12. uro v Gostišču pri Špehu, Gubčeva 32, Ilirska Bistrica.

FD Ivan Vavpotič, Kamnik
p.p. 71
1241 Kamnik

  

Filatelisti se sestajajo vsak 1. in 3. četrtek med 17. in 19. uro v prostorih Društva upokojencev Kamnik (blizu žel. postaje Kamnik - Mesto).

Filatelistični klub Koper
p.p. 286
6000 Koper

  

Klubska srečanja so vsak torek od 17. do 18. ure, Verdijeva 12, 2.nadstropje.

FD Krško
Bogdan Oražem

Cesta 4. julija st. 59

8270 Krško

  

V prostorih Gasilskega društva Krško na Bohoričevi 14, vsako 1. in 3. nedeljo med 9. in 11. uro.

 

FD Ljubljana
p.p. 3771
1117 Ljubljana

  

Vsako nedeljo med 9. in 11. uro v klubskih prostorih Šahovske zveze Slovenije, Bravničarjeva 13.

FD Maribor
p.p. 620
2001 Maribor

Vsako sredo od 17. do 18.30 ure v prostorih Društva upokojencev Maribor na Slomškovem trgu 5 ter vsako nedeljo od 9. do 10.30 ure v gostišču Taborka poleg športne dvorane Tabor.

http://fd-maribor.si/

 

FD Metlika
Kočevar Boštjan   
Cesta 1. Maja 4   
8330  Metlika

  

 info: kocevar.ltd@gmail.com

 

FD Metlika
Boštjan Kočevar
Cesta 1. maja 4
8330 Metlika

  

 

 

FD Murska Sobota
Jože Andrejek
Vrtna ulica 3
9000 Murska Sobota

  

  Vsaka 1. sreda v mesecu od 17. do 19. ure v hotelu Diana.

FD Drava, Muta-Vuzenica
Mitja Čeh

p.p. 24
2366 Muta

  

  Po dogovoru.
 www.fd-drava.si

FD dr. Franc Marušič
p.p. 159
5001 Nova Gorica

  

Sestajajo se vsako sredo od 18. do 19. ure v prostorih Društva invalidov, Sedejeva 8, Nova Gorica.

FD Novo mesto
p.p. 39
8001 Novo mesto

  

Vsako nedeljo od 10. do 12. ure v restavraciji Planet bar, Topliška cesta 2, Novo mesto. www.fdnm.si

FND Piran - Portorož
p.p. 56
6322 Portorož

  

 

FD Ptuj
p.p. 23
2250 Ptuj

  

 Vsako 2. nedeljo ob 10. uri. 

FD Radovljica
Elizabeta Kuralt
Staneta Žagarja 41
4240 Radovljica

  

 Samo ob novi izdaji znamk. 

Koroško filatelistično društvo - KFD
p.p. 19
2390 Ravne na Koroškem

 

 info@kfd.si
 www.kfd.si
Društvo zbiralcev Sciurus
Bevkova 36
4240 Radovljica
 
  Vsak 1. petek Pri Avguštinu ob 8. uri, Radovljica

FD Slovenj Gradec
Dr. Hinko Seničar
Koroška 7
2380 Slovenj Gradec

  

 

 

FD Lovro Košir Škofja Loka
Partizanska 1
4220 Škofja Loka

Člani se dobivajo v šahovski sobi Doma upokojencev (bivša vojašnica) Partizanska cesta 1 vsako prvo in tretjo sredo v mesecu od 16. do 18. ure.

http://www.pulsar.si/fd-lovro-kosir

FD Trbovlje
p.p. 92
1420 Trbovlje

  

Vsak 2. in 3. četrtek od 17. do 19. ure v sejni dvorani krajevne skupnosti.

FD Žalec
Hmeljarska 3

p.p. 58
3310 Žalec

  

Sestajajo se vsak 2. in 4. petek v mesecu ob 18. uri v zimskem, oz. ob 19. uri v poletnem času v klubski sobi Mestne skupnosti Žalec, Hmeljarska 3.

http://fd-zalec.org/

Slovensko FD Lovrenc Košir Trst
Peter Suhadolc
poštno ležeče
6210 Sežana

  Vsako 1. sredo od 19. do 20 ure v prostorih ZSKD, Via S.
 Francesco 20, Trst.

NAZAJ      DOMOV        NAPREJ