| Zanimivosti | Članki | Forum | Odgovori | Pišite nam | Za objavo | Povezave |

KAJ MORAMO VEDETI O ZBIRANJU ZNAMK IN FILATELIJI

CELINE

CELINE tako imenujemo tiste poštne vrednotnice (pisemske ovitke, dopisnice, razglednice, aerograme, itd.), ki imajo natisnjeno znamko za določen namen. Celini natisnjeno znamko ne izrezujemo (to se je včasih dogajalo), temveč shranjujemo čim bolj ohranjeno celoto. Lahko jih namenoma kupujemo za zbirko, ali pa shranjujemo potovane (žigosane) še posebno če imajo kakšen dodaten zanimiv detajl.

Pri žigosanju celin pošta ni vedno posebno natančna, saj ve, da je dvakrat ne moremo uporabiti. Pri izdajah za posebne namene (vojaške, službene, taboriščne itd.) pa navadno sploh ni bil predviden prostor za žigosanje. Celine poimenujemo tudi potovana pisma (in ostalo), ki so sestavljena iz ovitka, prilepljene znamke, žiga, še kake dodatne nalepke in morda še česa in so ohranjena kot zaključena CELOTA.

Pisemski ovitek

je izdelan tako, da se v njega vloži sporočilo in zalepi, da vsebina ni vsakomur dostopna.

Slovenija

Jugoslavija

Kanada

Dopisnica

je izdelana iz debelejšega papirja (kartona) in je namenjena odprtim sporočilom. Pošta dopisnice vedno izdaja kot celine. "Dopisnice" pa tiskajo tudi drugi za svoje potrebe n.pr. sodišča za manj pomembna vabila, ki pa niso celine, plačilo poštnine pa je po pogodbi ali dogovoru.

Slovenija

Poljska

Avstrija

Italija

Ilustrirana dopisnica

izdaja jo pošta kot celino in ima na desni strani ilustracijo, ki nosi dodatno sporočilno vrednost.

Švica

Italija

Nemčija

Slovenija

Razglednična dopisnica

na prednji strani ima vse elemente navadne dopisnice, vključno s sporočilnim delom, na zadnji strani pa je podobna običajni razglednici. Zelo veliko se uporablja v letalskem poštnem prometu.


Avstrija

Kitajska

Slovenija

Aerogram - letalska zalepka

je vrsta celine, kjer je navadno na papirju A4 formata ali manjšem, natisnjena celotna prednja stran pisemskega ovitka. To je storjeno tako, da ko na preostalem papirju napišemo tekst, ter to zložimo in zalepimo izgleda kot čisto navaden pisemski ovitek. V aerogram je prepovedano vstavljanje dodatnega papirja, slik in podobnega.

Gana

JAR

Pozor!

To pa ni celina, niti ni aerogram. To je običajni pisemski ovitek za letalsko pošto. Ovitek je žigosan s strojnim žigom za frankiranje, ki se je nahajal na Jugoslovanski ambasadi v Mehiki l. 1975.


NAZAJ      DOMOV        NAPREJ