| Zanimivosti | Članki | Forum | Odgovori | Pišite nam | Za objavo | Povezave |

KAJ MORAMO VEDETI O ZBIRANJU ZNAMK IN FILATELIJI

ZNAMKE "MURSKE REPUBLIKE"

O "Murski republiki" so zelo deljena mnenja celo med zgodovinarji in marsikatero vprašanje iz tistega obdobja je še brez odgovora. Tako tudi ni popolnoma jasno, kdo je bil pobudnik lokalne izdaja znamk v letu 1919. So bili to prebivalci, ki so pričakovali, da jih bo sklenjeni mir končno potisnil v Jugoslavijo ali jugoslovanska vojska, ki je ozemlje zasedla?

Kakorkoli je že bilo, dejstvo je, da so zasežene madžarske znamke rednih izdaj pretiskali s "SHS" v Beltincih in s "Prekomurje SHS" v Dobrovniku. Žige so izdelali iz plute in gume ter tudi ročno tiskali, zato so pretiski dokaj nejasni. V Beltincih so pretiskali s svetlo modro, v Dobrovniku pa s črno in črno-vijoličasto barvo. Znamke so bile v uporabi najverjetneje med 2. in 27. avgustom 1919. leta. Le malo jih je ohranjenih in med zbiralci imajo precejšnjo vrednost. Področje Prekmurja, kjer se je to dogajalo, je kasneje dejansko pripadlo Kraljevini SHS, znamke pa so katalogizirane pod Jugoslavijo kot lokalna (pokrajinska) izdaja. Po današnji politični razdelitvi sodijo v zbirko Slovenika.

Septembra leta 2002 je Mobitel d.d. odkupil popolno zbirko znamk "Murske republike" in jo podaril muzeju v Murski Soboti. Upati je, da bo kot del bogate zgodovinske in kulturne dediščine Slovenije, našla mesto v razstavljeni stalni zbirki Pokrajinskega muzeja v Murski Soboti.


NAZAJ      DOMOV        NAPREJ