| Zanimivosti | Članki | Forum | Odgovori | Pišite nam | Za objavo | Povezave |

KAJ MORAMO VEDETI O ZBIRANJU ZNAMK IN FILATELIJI

POZDRAV IZ DIVJINE

Se še spominjate tako imenovanih »Kamnitih znamk« Maje Šubic, ki so spremljale njene razstave iz lehnjaka oblikovanih izumrlih živali, nastale po raziskovanjih Ch. Darwina na potovanjih po širnih morjih. Zdaj je tu nadaljevanje, a vendar popolnoma drugačno. Tokrat sta Maja Šubic in Tomaž Vrabič na potovanje v divjino poslala Tinko Tonko, ki nam pošilja razglednice. Na njih so znamke s podobami živali ki jih Tinka Tonka spoznava na potovanju po Afriki in Ameriki. Vsa ta srečanja z živalmi so podrobno opisana in ilustrirana v knjigi »Pozdravi iz divjine«. V knjigi so podobe opisane tudi v pesniški obliki in prav tu se je našel tudi prostor za prileplanje znamke. A ne katerekoli! Avtorja sta poskrbela tudi za polo »znamk«, ki se zobčasto razdvajajo in prilepijo v prav posebej prirejen in dobro označen prostor. Znamke pa v tem primeru le niso »pepelke«, kot se je to dalo slutiti pri prejšnjih izdajah, saj nimajo označbe uradnega izdajatelja in ne zapisane nominalne vrednosti. So le narejene po principu razdvajanja z zobčanjem, sicer pa ime na znamki poimenuje le žival na sliki. Vse pa le ni bilo speljano kar tako mimo Pošte. Na predstavitvi knjige je bil v rabi pravi priložnostni poštni žig, ki ga vidite tudi na predstavljeni dopisnici desno zgoraj in primernim dotiskom na levi strani. Filatelisti pa so priložnostni žig vneto pritiskali tudi na dopisnice in pisemske ovitke pripravljene po svoji zamisli.

Sprednja in zadnja stran lepo oblikovane dopisnice s pritisnjenih uradnim PPŽ.

Pola »znamk« kot priloga h knjigi, pripravljena, da zasede predvidena mesta v njej.

Ena izmed notranjih strani s tekstom in pozdravi Tinke Tonke, ter poetično zapolnjena stran s predvidenim mestom za prileplanje znamke. Da je vse lepo ilustrirano je prav odvečen podatek.


NAZAJ      DOMOV        NAPREJ