| Zanimivosti | Članki | Forum | Odgovori | Pišite nam | Za objavo | Povezave |

KAJ MORAMO VEDETI O ZBIRANJU ZNAMK IN FILATELIJI

FILATELISTIČNA DRAŽBA - KAKO SODELOVATI ?

Decembra 2001 je v Viteški dvorani Muzeja novejše zgodovine v Ljubljani potekala 6. Javna in dopisna filatelistična dražba v organizaciji Dražbene hiše DH Fock & Pirc. Za domače razmere je to novost, ki se postopno uveljavlja, zato sem si jo z zanimanjem ogledal namesto vas.

Pred leti sem si ogledal filatelistično dražbo firme Steltzer v Nemčiji, ki je ponudbo preko 7000 lotov zaradi obsežnosti, razdelila na tri zaporedne dni. Mnogo številna udeležba je pričarala posebno vzdušje v katerem so ponujeni filatelistični materiali hitro menjavali lastnike. A tudi začetki pri nas so vzpodbudni, saj je bilo na 6. Dražbi ponujeno preko 400 lotov z izklicno vrednostjo nad pet milijonov tolarjev. Še mnogo večje zanimanje je pričakovati, ko se bomo dražb privadili in v njih polno zaupali.


Iz serije prvih avstrijskih časopisnih znamk (l.1851)

Dražbena hiša takoj po končani 6. Dražbi, že začne pripravljati naslednjo. Najprej zbira filatelistično gradivo, ki se v dogovoru z lastnikom oceni in nato določi tudi izklicno ceno, katera od cenitve lahko odstopa zaradi različnih vzrokov. Pomembna je tudi delitev filatelističnega materiala na lote – dražbene enote, ki naj bi ustrezale zbirateljskemu okolju in tako vzpodbudile večje zanimanje. Pregled filatelističnega materiala mora biti opravljen zelo strokovno saj dražbena hiša jamči za pristnost znamk. Organizator izda tudi katalog, v katerem so loti oštevilčeni in predstavljeni s kratkim opisom ter izklicno ceno. V katalogu so kratko opisani tudi dražbeni pogoji pod katerimi se bo dražba odvijala. Priložen je tudi obrazec za dopisno udeležbo na dražbi. Ponujeno blago je v dneh pred dražbo mogoče tudi videti, seznaniti se z njegovo vsebino, kvaliteto, ceno itd. V ta namen so posebej določeni termini, vendar je po dogovoru ogled možen tudi izven teh.

Dražba je trenutni akt prodaje, kjer se preko posrednika neimenovano srečata ponudnik in povpraševalec ter skleneta posel za trenutno tržno odgovarjajočo vrednost. Ta je toliko bolj realna čim boljše so bile priprave na dražbo in čim večja je bila udeležba, zato ob optimalnem izpolnjevanju teh pogojev govorimo, da je dražba najbolj ugoden način prodaje. Na dan dražbe prihajajoči zainteresirani dražitelji pri vhodu dobijo svoj kartonček s številko, s katero bodo neimenovano nastopili. Če so prišli predčasno si lahko še poslednjič ogledajo tiste dele ponudbe za katere se zanimajo. Ko se dražba prične, klicar po vrstnem redu iz kataloga objavlja zaporedno številko lota in izklicno ceno, zainteresirani dražitelji pa dvigujejo kartonček s številko. Iz tega klicar ugotovi število dražiteljev ter upošteva tudi vlogo zastopnika pisnih ponudb. Postopno prične dvigovati ceno po določenih stopnjah za draženje in to toliko časa, da ostane dvignjen samo en kartonček. Imetnik tega kartončka je torej za zadnjo objavljeno ceno dobil predstavljeni lot, kar mora klicar objaviti s ceno in številko dražitelja. O vsem tem se vodi tudi zapisnik. Pisne ponudbe so preko zastopnika udeležene enakopravno. Če je za izklicni lot samo en ponudnik, potem prejme lot po izklicni ceni, če pa ni nobenega ponudnika, potem se dražba nadaljuje z naslednjo številko lota.


Iz serije prvih madžarskih znamk (l.1871)

Po končani dražbi je naloga Dražbene hiše, da uspešno dokonča vse administrativne in finančne posle, ki so bili preko nje sklenjeni, preda izdražene materiale in prejme plačila, kar predvsem pri dopisnih dražiteljih poteka več tednov ter napravi pregled doseženih rezultatov. V času zaključevanja dražbe so neprodani loti na voljo zbirateljem po izklicni ceni, nato se lastnikom vrne tudi te materiale. Dražbena hiša si kot organizator in posrednik zaračuna manipulativne stroške, ki se gibljejo med 10 in 15 % dosežene vrednosti in jih plača kupec. V to pa niso vključeni poštni in bančni stroški, ki gredo tudi na račun udeležencev. Naslednja dražba je predvidena v maju 2002.


NAZAJ      DOMOV        NAPREJ